Zielony Dom i Zielona Hipoteka: współpraca BOŚ i PLGBC

Zielony Dom i Zielona Hipoteka: współpraca BOŚ i PLGBC
Fot. stock.adobe.com / zoomingfoto1712
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) nawiązały współpracę na rzecz rozwoju i promowania zrównoważonego budownictwa mieszkalnego w Polsce. Bank włączy certyfikat Zielony Dom jako jedno z kryteriów udzielenia ekologicznego kredytu hipotecznego.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego opracowało i wdrożyło wielokryterialny certyfikat dla domów i mieszkań Zielony Dom, skierowany do deweloperów mieszkaniowych i inwestorów prywatnych.

Zielony certyfikat PLGBC

Certyfikat  jest  gwarancją  wysokiej  efektywności  energetycznej  budynków,  komfortu  użytkowników i poszanowania środowiska. Został opracowany w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, który jest wdrażany w krajach partnerskich projektu  SMARTER  Finance  for  Families,  finansowanego  z  programu ramowego UE Horyzont 2020.

Bank Ochrony Środowiska, który od wielu lat wspiera inwestycje z zakresu budownictwa zrównoważonego, uwzględni certyfikat przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu  hipotecznego na  preferencyjnych warunkach.

Czytaj także: Jak zbudować dom energooszczędny?

Kredyty ekologiczne BOŚ

PLGBC  opracowało  szereg  kryteriów  oceny  efektywności  energetycznej  i  środowiskowej zrównoważonych domów i mieszkań. Niższe koszty eksploatacyjne budynku (mniejsze zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody), wysoka jakość powietrza wewnętrznego oraz wyższa wartość rynkowa nieruchomości  certyfikowanej,  w  połączeniu  z  atrakcyjną  ofertą  finansowania, przyspieszą rozwój zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Preferencyjne warunki ekologicznych kredytów hipotecznych to bardzo ważny krok w stronę myślenia o inwestycjach mieszkaniowych w perspektywie długoterminowego wpływu budynków na środowisko.

‒ Zadania finansowane przez BOŚ w ramach kredytów ekologicznych przyczyniają się do osiągania wymiernych pozytywnych efektów w różnych dziedzinach ochrony środowiska.

Obok inwestycji w odnawialne źródła energii,  największe rezultaty osiągamy właśnie w obszarze budownictwa zrównoważonego.

Na  koniec I połowy 2020 r. kredyty na ten cel stanowiły 27,8% salda kredytów proekologicznych Banku. – zwraca uwagę Emil Ślązak, p.o. prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Czytaj także: Nowe standardy energooszczędności mogą oznaczać wzrost cen mieszkań i kosztów remontów

Na bazie podpisanego przez obie strony porozumienia Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego będzie weryfikowało i potwierdzało, że wskazane budynki mieszkalne spełniają ww. kryteria, co pozwoli im na otrzymanie certyfikatu Zielony Dom.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości w takiej inwestycji będą mogły ubiegać się w Banku Ochrony Środowiska o ekologiczny kredyt hipoteczny.

‒ Budynki  certyfikowane to gwarancja standardu projektowania i wykonania. Efektywność energetyczna to także niższe koszty codziennej eksploatacji, a więc niższe obciążenia dla budżetów gospodarstw domowych.

Preferencyjne warunki ekologicznych kredytów hipotecznych to bardzo ważny krok w stronę myślenia o inwestycjach mieszkaniowych w perspektywie długoterminowego wpływu budynków na środowisko ‒ podkreśla Agnieszka Strzemińska,  Prezydentka  Polskiego  Stowarzyszenia  Budownictwa  Ekologicznego PLGBC.

Czytaj także: Zielona oferta polskich banków

Źródło: Bank Ochrony Środowiska / BOŚ Bank