Zielona oferta polskich banków

Zielona oferta polskich banków
Fot. stock.adobe.com / Mikko Lemola
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Promowanie czystych źródeł energii i ograniczanie emisji szkodliwych gazów do atmosfery stanowić ma jeden z priorytetów Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Wiele globalnych i lokalnych instytucji finansowych przyznaje pierszeństwo zielonym inwestycjom, w tym działające w Polsce banki.

Aleksandra Rutkowska: Bank #BNPParibas świadomie ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju @BNPParibas_PL

Do takich zielonych banków należy między innymi grupa ING, która już od 2015 roku wycofała się w skali globalnej z finansowania nowych elektrowni węglowych.

Pożegnanie z węglem

Także i na rynku polskim należący do tej grupy ING Bank Śląski już od trzech lat posiada w swej ofercie szeroki wachlarz produktów kredytowych, dedykowanych rozwiązaniom ekologicznym.

– Oferta przeznaczona jest zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, które w ten sposób chcą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii konwencjonalnej i zwiększania czystej – zauważyła Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika prasowego banku, dodając, iż w przypadku całej zielonej oferty bank zrezygnował z pobierania prowizji. Warunki uzyskania kredytu są zatem szczególnie atrakcyjne.

Na co można przeznaczyć środki, uzyskane od ING Banku Śląskiego? – Ekopożyczką dla klientów indywidualnych można sfinansować m.in. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, energooszczędny sprzęt AGD, oświetlenie LED, sterowniki energooszczędne, pralki czy rowery a nawet okna i drzwi zewnętrzne – wskazała Joanna Majer-Skorupa.

Osoby planujące zakup własnego „M” może zainteresować Ekokredyt hipoteczny na dom energooszczędny, podobny instrument, pod nazwą Ekokredyt inwestycyjny, dostępny jest także dla wspólnot mieszkaniowych.

Z kolei przedsiębiorcy mają do dyspozycji  Ekopożyczkę dla firm, a także ofertę Ekoleasingu na samochody hybrydowe i elektryczne – wskazuje zastępca rzecznika prasowego ING Banku Śląskiego.

Stosowne propozycje eko-produktów można znaleźć też w ofercie lokalnych instytucji finansowych.

Bank BPS planuje wdrożyć kredyt na cele „eko” w najbliższych dwóch miesiącach. Ponadto bank jest uczestnikiem prac dotyczących wdrożenia programu Czyste Powietrze – deklaruje Agnieszka Chrobot z Departamentu Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych tej instytucji.

Zielone fundusze inwestycyjne

Zielony kurs obrał też Credit Agricole Bank Polska. Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy tej instytucji przypomina, iż obsługa przedsięwzięć o charakterze ekologicznym stanowi dla tej instytucji jeden z celów strategicznych.

– W naszym banku nie finansujemy już wydobycia węgla, a do 2030 r. przestaniemy finansować także branże okołowęglowe czyli działalności związane z wydobyciem i przetwórstwem węgla.

Tym klientom, którzy działają w tych branżach, pomagamy w przebudowie biznesu na bardziej ekologiczny poprzez wdrażanie nowych, „zielonych” technologii.

Odrębną kategorią produktową są fundusze inwestycyjne, pozwalające lokować środki w przedsięwzięcia korzystne dla natury. Do nich należy między innymi linia EkoZysk.

Wydłużone finansowanie na eko-inwestycje

PKO Bank Polski oferuje swym klientom indywidualnym między innymi Ekopożyczkę PKO. – Produkt ten umożliwia sfinansowanie zakupu lub montażu urządzeń ekologicznych, korzystających z odnawialnych źródeł energii, poprawiających jakość  powietrza, efektywność energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz  zmniejszających emisję gazów cieplarnianych – wskazuje Iwona Radomska, z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej banku.

Do wspomnianych instalacji zaliczają się między innymi panele fotowoltaiczne, kolektory solarne, pompy ciepła, ale również samochody osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz elektryczne motocykle i skutery. – Klient  może skorzystać z kredytowania do 50 tys. zł (z kredytowanymi kosztami) rozłożonego nawet na 10 lat.  Oprocentowanie zmienne pożyczki przy podpisaniu umowy wynosi 7,20%, a po dostarczeniu przez klienta  faktur potwierdzających zakup urządzeń ekologicznych na min 85 proc. całkowitej kwoty  pożyczki, oprocentowanie zostanie obniżone do wysokości 2,99 proc – zauważyła Iwona Radomska. 

Przypomniała ona też, że spółka PKO Leasing oferuje leasing lub pożyczkę dla firm na  finansowanie instalacji fotowoltaicznych. –  Oferta jest przeznaczona dla  przedsiębiorców, którzy wytwarzają energię z odnawialnych źródeł  energii, na własne potrzeby. Są też jej odbiorcami końcowymi i właścicielami nieruchomości, na  której zostaną zainstalowane urządzenia fotowoltaiczne – twierdzi przedstawicielka banku.

W ten sposób można sfinansować inwestycję o łącznej wartości do 250 tysięcy złotych, przez czas 72 miesięcy.

BOŚ, czyli nazwa zobowiązuje

Jak nietrudno się domyślić, rozległą ofertę finansowania przedsięwzięć o charakterze ekologicznym prezentuje Bank Ochrony Środowiska.

Zarówno osoby prywatne jak też firmy i instytucje (np. wspólnoty mieszkaniowe)  mogą skorzystać między innymi z kredytów preferencyjnych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska ze środków wybranych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne, a także z dopłatami z tychże funduszy.

Innym instrumentem jest kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, z którego także mogą korzystać konsumenci, firmy oraz instytucje.

Obok tych instrumentów, korzystajacych ze wsparcia ze środków publicznych, bank ma rozliczne produkty komercyjne, sfokusowane na promocję przedsięwzięć niskoemisyjnych i ekologicznych.

Zielona oferta dla MSP i rolników

– Jako odpowiedzialna instytucja finansowa Bank BNP Paribas świadomie ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju – podkreśliła Aleksandra Rutkowska, Menedżer ds. Instytucji Międzynarodowych i Programów Rozwojowych w tym banku.

A to oznacza, że klienci tej instytucji mogą liczyć na obszerną paletę usług finansowych, dedykowanych przedsięwzięciom korzystnym dla środowiska.

– Już od 2008 roku finansujemy małe i średnie  projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): elektrownie wiatrowe, biogazownie  rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne.

BNP Paribas specjalizuje się w  finansowaniu projektów realizowanych przez małe i średnie podmioty, w tym rolników. 

Źródło: aleBank.pl