Zielona ekonomia to nowa ekonomia. ESG w sektorze finansowym

Zielona ekonomia to nowa ekonomia. ESG w sektorze finansowym
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kluczowym wyzwaniem, które stoi dziś przed światem jest zmiana modelu konsumpcji. Koncepcja zielonej ekonomii pokazuje, że możliwe jest odejście od obecnego modelu, który przyczynia się do dewastacji planety. Zrównoważony rozwój jest dla przedsiębiorców nie tylko zagadnieniem etycznym, ale również kwestią ekonomiczną.

Wdrażanie kolejnych wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania stanowi coraz istotniejszy obszar aktywności unijnego ustawodawcy, jak też organów odpowiedzialnych za ład i stabilność na rynku finansowym. Jedną z konsekwencji tych działań jest stymulowanie rozwoju technologicznego we współczesnej gospodarce, nie tylko z uwagi na preferencje dla niskoemisyjnych rozwiązań. Czynnikiem ułatwiającym, a niekiedy wręcz umożliwiającym raportowanie ESG są wszak zaawansowane algorytmy, korzystające ze sztucznej inteligencji.

W trakcie szkolenia ESG w sektorze finansowym omówione zostaną zmiany, które muszą zostać wdrożone w systemie zarządzania oraz procesach wewnętrznych banku, aby sprostać wymogom regulacyjnym w obszarze zrównoważonego rozwoju, m.in.:

  • ESG w ujęciu globalnym i europejskim
  • W jaki sposób nowoczesne technologie, które są już obecne w sektorze finansowym, mogą wesprzeć instytucje w realizacji obowiązków nakładanych przez regulacje z obszaru ESG?
  • W jaki sposób należy uwzględnić w prowadzonych działaniach kwestię przełożenia zapisów prawno-regulacyjnych na technolo­gię i włączenie środowiska dostawców tech­nologicznych pod kątem dialogu odnośnie tej problematyki?
  • Raportowanie przez podmio­ty gospodarcze danych z obszaru ESG.
  • Dostępność usług i produktów bankowych dla wszystkich klientów, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnospraw­nościami czy seniorów.

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu!

ESG w sektorze finansowym
2 marca 2022 r.
Więcej informacji i rejestracja: www.aleBank.pl/ESG