Zgoda KNF na połączenie Banku Spółdzielczego w Siedlcach z Bankiem Spółdzielczym w Mrozach

Zgoda KNF na połączenie Banku Spółdzielczego w Siedlcach z Bankiem Spółdzielczym w Mrozach
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Siedlcach (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Mrozach (bank przejmowany).

Połączenie odbywa się za zgodą i porozumieniem banków, po wcześniejszych ustaleniach i podjęciu stosownych uchwał przez ich organy statutowe.

Organy Statutowe Banku Spółdzielczego w Siedlcach oraz Banku Spółdzielczego w Mrozach zgodnie postanowiły  o połączeniu obydwu Banków. Połączenie prawne Banków nastąpi  31 października 2021 roku, z chwilą wpisu aktu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Bank w Siedlcach informuje, że dzięki połączeniu zwiększy się potencjał ekonomiczny Banku. Proces łączeniowy wpłynie pozytywnie na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Banku na lokalnym rynku usług finansowych, zwiększeniu ulegnie sieć dotychczasowych jego placówek.

„Pragniemy podkreślić i zapewnić, że łączenie Banków nie nakłada na Klientów Banku żadnych dodatkowych obowiązków. Dołożymy wszelkich starań, aby działania Banku związane z procesem łączeniowym były nieodczuwalne dla Państwa” – czytamy na stronach banku.

Historia Banku Spółdzielczego w Siedlcach

Powstaje pierwsza kasa spółdzielcza w miejscowości Domanice. Jej głównym celem jest walka z pobieraniem nadmiernych odsetek od pożyczek pieniężnych.

W 1999  roku z Bankiem Spółdzielczym w Siedlcach łączą się trzy okoliczne banki, które nie spełniają wymogów kapitałowych by samodzielnie funkcjonować w środowisku lokalnym. Są to BS Skórzec, BS Wodynie, BS Paprotnia wraz z filią w Korczewie.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Siedlcach jest jednym z 365 banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A.

Źródło: aleBank.pl