ZBP wystąpił do MF i KSF o zmianę sposobu finansowania upadłości SKOK

ZBP wystąpił do MF i KSF o zmianę sposobu finansowania upadłości SKOK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W nawiązaniu do wydanej dn. 15 września br. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku (SKOK Wybrzeże), niezbędny jest powrót do dyskusji na temat sposobu finansowania procesu upadłościowego i wypłaty gwarantowanych depozytów zgromadzonych w tych podmiotach przez banki, a także niemożności zaliczania wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kosztów uzyskania przychodu. Są to kwestie niezwykle istotne z punktu widzenia stabilności oraz bezpieczeństwa sektora finansowego.

Co do zasady, proces restrukturyzacji i upadłości SKOK powinien być finansowany ze środków innych niż te, które zostały zgromadzone przez Klientów banków w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym na poczet gwarantowania ich depozytów.

„Banki nie chcą więcej płacić na SKOKi” – mówi Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Do tej pory ze środków zgromadzonych w BFG sektor bankowy przeznaczył na ten cel ponad 4,2 mld złotych.

ZBP