ZBP: wręczono Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

ZBP: wręczono Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego
Fot. Karol Zapała / ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
To już VIII. edycja Nagrody im. Profesora Remigiusza Kaszubskiego ‒ kreatora innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii.

Prof. Remigiusz Kaszubski był autorem ponad 120 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii #ZBP #Nagrody @PKOBP

Celem nagrody jest uhonorowanie osób, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii zaznaczyła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

2 września 2020 r. w Klubie Bankowca odbyło się uroczyste wręczenie Nagród im. Prof. Kaszubskiego z udziałem Wiceprezesów Związku Banków PolskichTadeusza Białka i Włodzimierza Kicińskiego.

Laureaci konkursu za rok 2019

Za rok 2019 przyznano aż trzy statuetki – złotą dla Pawła Jakubika, Członka Zarządu Microsoft i Przewodniczącego Forum Technologii Bankowych za bycie filarem Forum Technologii Bankowych i integrację środowiska dostawców nowych technologii.

Ponadto przyznano dwie srebrne statuetki:

dla Pawła Bułgaryna, Zastępcy Dyrektora Departament Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów za wspieranie rozwoju sektora usług płatniczych w Polsce

oraz

dla Michała Macierzyńskiego, Dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim za wkład w rozwój i propagowanie bezpiecznych i wiarygodnych rozwiązań w systemie bankowości zdalnej oraz elektronicznych sposobów weryfikacji tożsamości.

Nagroda im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego
Źródło: ZBP

Życiorys prof. Remigiusza Kaszubskiego

Prof. Remigiusz Kaszubski był ekspertem z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, absolwentem studiów podyplomowych The George Washington University, autorem ponad 120 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii.

Kierował Pracownią Centrum Prawa Nowych Technologii UW, był Członkiem kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego „Glosa”, Dyrektorem w Związku Banków Polskich, Koordynatorem Krajowym i członkiem Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL.

0001

Prof. Remigiusz Kaszubski pracował w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP, był Członkiem Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej, Zgromadzenia Europejskiej Rady ds. Płatności.

Profesor zainicjował powołanie i był wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Prawa Bankowego Wydziału Prawa i Administracji UW. Był pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia ludzi twórczych – Instytut Zmian.

Był wieloletnim pracownikiem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych.

Prof. Remigiusz Kaszubski prowadził wykłady na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości.

Odznaczony przez Prezesa NBP Odznaką Zasłużony dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej.

Uhonorowany tytułem Wizjoner Gospodarki i Pieniądza Elektronicznego nadanym przez Miesięcznik Finansowy BANK.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP