ZBP: sektor bankowy coraz lepiej przygotowany do wdrożeń chmurowych

ZBP: sektor bankowy coraz lepiej przygotowany do wdrożeń chmurowych
Fot. stock.adobe.com/Tierney
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Opracowanie standardu wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej dla sektora finansowego oraz przeprowadzenie największego w Europie Środkowo-Wschodniej programu edukacyjnego w tym zakresie – to główne dotychczasowe osiągnięcia PolishCloud oraz PolishCloud Academy – dwóch inicjatyw powołanych przez Związek Banków Polskich. W ramach prac zespołu powstaje również dokument Standard PolishCloud 2.0, uwzględniający najnowsze wytyczne KNF w tym zakresie. Jego publikacja planowana jest pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku.

W ramach projektu PolishCloud Academy, powołanego 1 czerwca 2020 roku przez Związek Banków Polskich przy współudziale takich podmiotów, jak Microsoft Polska, Google Poland, Operator Chmury Krajowej i kancelaria Kochański & Partners, przeprowadzonych zostało 20 szkoleń online, trwających łącznie 2145 minut. W jego ramach 57 ekspertów z partnerskich firm technologicznych oraz gości specjalnych m.in. z London Stock Exchange, PKO Banku Polskiego, mBanku czy Vodeno, przeszkoliło 5197 reprezentantów banków. Bezpłatne szkolenia edukacyjne z zakresu rozwiązań chmurowych w instytucjach finansowych, przeprowadzane zarówno przez wybitnych teoretyków, jak i praktyków, skupiały się m.in. na kwestiach zarządzania, bezpieczeństwa, regulacji, aspektach technicznych i certyfikacji na różnych poziomach zaawansowania.   Kolejnym etapem projektu, którego realizacja przewidziana jest na 2021 rok, będą zamknięte szkolenia online, dedykowane dla wyższego szczebla kadry zarządzającej polskiego sektora bankowego.

Czytaj także: Polish Cloud Academy ponad podziałami rynkowymi >>>

Realizację programu edukacyjnego poprzedziło wypracowanie dokumentu „Standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej” tzw. PolishCloud, zawierającego praktyczną analizę wszystkich istniejących aktów prawnych związanych z zagadnieniem usługi chmurowej dla sektora finansowego. Był to efekt prac grupy roboczej ds. standardu wdrożenia rozwiązań chmurowych, powstałego 11 czerwca 2019 r. przy Forum Technologii Bankowych ZBP i Radzie Bankowości Elektronicznej ZBP. W skład grupy weszło ponad 30 banków. Dokument, który został opublikowany 19 marca bieżącego roku, stanowi kompleksowy przewodnik po procedurach, niezbędnej dokumentacji oraz poszczególnych etapach procesów wdrożeniowych cloud computingu w bankach. Zagadnienia znajdujące się w Standardzie  opracowano w oparciu o Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z 23 stycznia 2020 roku, który stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie wybranych zaleceń w zakresie outsourcingu, opisanych między innymi w Rekomendacji D oraz ustawie „Prawo bankowe”.

Pełna transformacja chmurowa jest niezbędnym rozwiązaniem pozwalającym bankom na realizację strategii cyfrowych.

„Ich pełne wdrożenie jest szansą na usprawnienie procesów, wzrost efektywności czy ograniczenie kosztów, którą, w obliczu pandemii COVID-19, musimy wykorzystać już dziś” – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich i dodaje: W ramach inicjatyw PolishCloud i PolishCloud Academy wraz z partnerami zorganizowaliśmy największy w Europie Środkowo-Wschodniej program edukacyjny z zakresu rozwiązań chmurowych dla przedstawicieli sektora bankowego, a także opracowaliśmy standardy wdrożenia tych rozwiązań, zgodne z wszystkimi aktami prawnymi obowiązującymi sektor bankowy w Polsce, a przy tym uwzględniające zagadnienia praktyczne. Jestem pewien, że te inicjatywy stanowią istotny wkład w rewolucję technologiczną instytucji finansowych w naszym kraju.

Trwają prace nad Standardem PolishCloud 2.0

Od października 2020 r. trwają prace nad Standardem PolishCloud 2.0 uwzględniającym kolejne wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Nad dokumentem pracują trzy zespoły redakcyjne analizujące takie zagadnienia, jak: aspekty prawne, szacowanie ryzyka oraz wymagania bezpieczeństwa. W pracach nad drugą wersją dokumentu biorą wspólnie udział zarówno banki, jak i firmy technologiczne.

Tak wypracowany Standard zostanie skonsultowany z przedstawicielami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W ramach harmonogramu prac przewiduje się przesłanie dokumentu do zaopiniowania przez Urząd. Planowana publikacja Standardu PolishCloud 2.0 to pierwszy kwartał 2021 roku.

Link do strony o inicjatywie: https://polishcloud.pl/.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP