ZBP przeciwko przekazywaniu środków z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego na Fundusz Dopłat

ZBP przeciwko przekazywaniu środków z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego na Fundusz Dopłat
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wprowadzenie możliwości przekazywania środków z nowo tworzonego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG) na Fundusz Dopłat i Fundusz Termomodernizacji i Remontów przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jest niedopuszczalne, ocenia Związek Banków Polskich.

ZBP przedstawił swoje uwagi do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DFG), nad którą trwają obecnie prace w senackich komisjach.

Związek Banków Polskich opowiada się za wykreśleniem przepisu, dopuszczającego przekazanie przez ministra środków z tworzonego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego na potrzeby Funduszu Dopłat i Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

W naszej ocenie, jest to sytuacja niedopuszczalna w procesie zarządzania ryzykiem i zapewnieniem długoterminowego stabilnego funkcjonowania w tworzonym Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Czytaj także: Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – składki na fundusz są zbyt wysokie?

Zdaniem ZBP, „w  sytuacji niedoborów kapitału w Funduszu, do którego dochodzi cyklicznie na rynku nieruchomości, bardzo podatnym na różne czynniki ryzyka, może to stać się przyczyną jego nieefektywnego funkcjonowania, a nawet destabilizacji tej części rynku, jako że utrudnia się Funduszowi tworzenie odpowiednich rezerw finansowych na wypłatę rezerw dla konsumentów”.

 W naszej ocenie, taki transfer środków powinien się odbywać według wcześniej określonych zasad, zgodnych z procesem zarządzania ryzykiem i tworzeniem rezerw.

Propozycje zmierzające do „maksymalnego zautomatyzowania i uproszczenia” pobierania składek

Jednocześnie Związek przedstawił propozycje zmierzające do „maksymalnego zautomatyzowania i uproszczenia” pobierania składek.

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, to bank dokonywałby wypłaty należnej na Fundusz składki od dewelopera bezpośrednio z mieszkaniowego rachunku powierniczego. Deweloper mógłby zadysponować kwotą wypłaty z rachunku, ale pomniejszoną o składkę należną na Fundusz (tj. 98% kwoty wypłaty z rachunku otwartego), a bank sprawdzałby czy dyspozycja dewelopera nie przekracza tej kwoty.

Podstawą wyliczenia wysokości składki na Fundusz byłaby wartość wypłaty, dokonywanej przez bank z mieszkaniowego rachunku powierniczego w związku z realizacją umowy deweloperskiej.

Czytaj także: Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – kolejny podatek >>>

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów:

–  w przypadku otwartego rachunku powierniczego – maksymalnie 2%;

–  w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego – maksymalnie 0,2%;

Faktyczna wysokość stawki ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania

Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP – do niego bowiem należy ta decyzja – osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews