ZBP: od początku 2021 roku przybyło ok. 12 tys. postępowań sądowych ws. kredytów frankowych

ZBP: od początku 2021 roku przybyło ok. 12 tys. postępowań sądowych ws. kredytów frankowych
Tadeusz Białek Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od początku 2021 roku liczba postępowań sądowych przeciwko bankom, w związku z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich, zwiększyła się o około 12 tys. - poinformował wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

W ciągu kwietnia przybyło 3 tys. nowych spraw. Od początku 2021 roku przybyło około 12 tys. nowych spraw sądowych.

– powiedział Białek.

Podał, że pod koniec kwietnia, zgodnie z danymi statystycznymi z 13 banków, które mają około 99 proc. portfela tych kredytów, było prawie 51 tys. takich spraw w sądach.

„Do tego trzeba dołożyć około kilka tysięcy spraw, które jeszcze do banków nie wpłynęły, a które dopiero zostały wysłane do sądu” – powiedział wiceprezes ZBP.

Podał, że większość sądowych spraw dotyczących kredytów CHF jest w I instancji i jedynie 6 proc. jest na etapie II instancji.

Wpływ wyroku TSUE i orzeczenia Izby Cywilnej SN

Ocenił, że wpływ wyroku TSUE i orzeczenia Izby Cywilnej SN w 7-osobowym składzie będzie widoczny w statystykach sądowych najwcześniej na przełomie czerwca i lipca.

„Wyroki, które zapadają w pierwszych dniach po wyroku TSUE i tym orzeczeniu Sądu Najwyższego to w absolutnej większości sprawy, które były już zakończone (…) jedynie oczekiwano na ogłoszenie orzeczenia” – powiedział Białek.

Białek ocenił, że nieprawdziwe są dane kancelarii prawnych reprezentujących frankowiczów w sporach z bankami, zgodnie z którymi banki przegrywają 95 proc. spraw.

„Dane te mają charakter wycinkowy” – powiedział Białek.

Czytaj także: Nie ma orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie umów kredytowych we frankach szwajcarskich >>>

Wiceprezes podał, że wśród prawomocnych sądowych rozstrzygnięć, które zapadły w 2021 roku 61 proc. spraw zostało przez banki przegrane, a w 39 proc. banki wygrały. Wśród spraw przegranych na tym etapie w 2021 roku w 68 proc. sądy orzekały o nieważności.

„Wedle naszych danych, aktualnie wśród spraw, które są obecnie w II instancji (…) 79 proc. spraw zostało dotąd przegranych przez banki w I instancji, zaś 21 proc. wygranych w I instancji przez banki” – powiedział Białek.

Podał, że wśród przegranych przez banki spraw w 67 proc. sądy orzekały o nieważności, a w 23 proc. to wyroki dotyczące tzw. odfrankowienia.

Prezes ZBP: prace nad zawieraniem ugód z frankowiczami uległy wyhamowaniu

Prace sektora bankowego nad programem zawierania ugód z frankowiczami uległy wyhamowaniu – poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

„Nie ma wątpliwości, że ten proces trochę uległ wyhamowaniu (…), a to jest spowodowane toczącymi się przygotowaniami do zajęcia stanowiska – wcześniej przez TSUE, a potem przez Sąd Najwyższy. Zarówno klienci i ich doradcy, jak i banki, niewątpliwie oczekują na coraz jaśniejsze otoczenie prawne, po to by nie popełnić jakiegoś błędu” – powiedział Pietraszkiewicz.

„Oczywiście toczą się pewne przygotowania i symulacje wewnątrz poszczególnych bankach trwają” – dodał.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód. Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

W odpowiedzi na propozycję przewodniczącego, powstał międzybankowy zespół z udziałem UKNF i większości banków, które posiadają w portfelu walutowe kredyty mieszkaniowe.

Sąd Najwyższy i TSUE o kredytach frankowych

11 maja Izba Cywilna Sądu Najwyższego, obradująca w pełnym składzie, nie przyjęła uchwały dotyczącej zagadnień prawnych związanych z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Izba zwróciła się o zajęcie stanowiska w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Rzecznika Praw Dziecka. Nowy termin nie został wyznaczony.

Wcześniej, 7 maja, uchwałę w sprawie kredytów walutowych wydała Izba Cywilna w 7-osobowym składzie. Sąd podtrzymał wówczas stanowisko, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne i nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji oraz uznał, że bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, co wyznacza bieg przedawnienia. Uchwale tej nadano moc zasady prawnej.

Czytaj także: Nie będzie przedawnienia liczonego od daty wypłaty kredytu, bankowcy oceniają uchwałę SN ws. kredytów w CHF >>>

Pod koniec kwietnia TSUE uznał, że skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie podlegają przepisom prawa krajowego, przy czym kwestia utrzymywania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana przez sąd krajowy.

Po wyroku TSUE oraz po uchwale Sądu Najwyższego środowisko bankowe oceniało, że decyzje tych sądów stwarzają dobry klimat dla prowadzenia dalszych prac nad ugodami z klientami banków.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews