ZBP: apel środowiska finansowego oraz rolniczych izb i organizacji; „nowe przepisy bezwględnie ograniczą finansowanie rolnictwa”

ZBP: apel środowiska finansowego oraz rolniczych izb i organizacji; „nowe przepisy bezwględnie ograniczą finansowanie rolnictwa”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
29 grudnia na zaproszenie Związku Banków Polskich odbyło się spotkanie przedstawicieli rolników, rolniczych izb gospodarczych i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa w celu zwrócenia uwagi na wprowadzone zmiany w przepisach prawa, które istotnie ograniczą finansowanie sektora rolnego.

Przepisy Ustawy z dnia 2 grudnia 2021r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w obecnym brzmieniu bezwzględnie ograniczy finansowanie rolnictwa. W toku prac nad projektem ustawy zrezygnowano z przeniesienia do kodeksu postępowania cywilnego dotychczasowego przepisu § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji do kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika”.

Pominięcie tego przepisu uniemożliwia wierzycielom tj. instytucjom bankowym, firmom leasingowym dostawcom maszyn, środków ochrony roślin, dostawcom materiału siewnego oferującym rolnikom kredyty kupieckie, którzy mają ustanowione zabezpieczenia rzeczowe, zaspokojenie ich roszczeń, a w przypadku nowych umów ustanowienie zabezpieczeń rzeczowych dla tych kredytów.

W konsekwencji regulacja ta zaburzy i uniemożliwi sprawne finansowanie rolnictwa. Zwracają na to uwagę przedstawiciele firm będących długoletnimi partnerami sektora rolnego, izby rolnicze i wskazują na zakłócenia relacji pomiędzy rolnikami a firmami sektora agro.

Ponieważ przepisy Ustawy uniemożliwiają np. bankom, firmom leasingowym, a także innym dostawcom rolnictwa utworzenie zabezpieczeń kredytowych, leasingowych oraz zabezpieczenie kredytu kupieckiego i odroczonych płatności, należy się liczyć z istotnym ubytkiem środków kredytujących rolników i przedsiębiorców rolnych.

Czytaj także: 300 tysięcy rolników w Polsce z utrudnionym dostępem do finansowania w wyniku nowych regulacji >>>

Uczestnicy spotkania apelują, aby pilnie naprawić przepisy ustawy KPC
w kierunku umożliwiającym sprawne funkcjonowanie instrumentów zabezpieczających. Uczestnicy spotkania postulują, aby także skupić się na działaniach restrukturyzacyjnych określonych ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Należy wypracować rozwiązania, które sprawią, że powyższa ustawa restrukturyzacyjna zacznie w praktyce funkcjonować.

W kontekście zmian regulacyjnych należy ponownie dokonać przeglądu mechanizmów restrukturyzacyjnych w rolnictwie z większym zaangażowaniem KOWR i ARIMR w przypadku działań restrukturyzacyjnych oraz zwrócić uwagę na konieczność szerszego wykorzystania instrumentów gwarancyjnych w sektorze rolnym.

Czytaj także: Co dalej z kredytami dla rolników?

W porozumieniu z uczestnikami spotkania i postrzegając pilne zagrożenie zatrzymania finansowania rolników i przedsiębiorców sektora rolnego wnosimy o:

  • zwrócenie się do Rady Ministrów i Parlamentu RP o zmianę niekorzystnych, złych przepisów w Ustawie KPC uniemożliwiających ustanawianie prawnych form zabezpieczeń   kredytu, leasingu, faktoringu, kredytu kupieckiego.
  • wystąpienie do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie interpretacji intertemporalnej w sprawie uznawania już istniejących zabezpieczeń do czasu przyjęcia zmian przepisów wprowadzonych do Ustawy KPC w dniu 6 grudnia 2021r.,
  • wystąpienie do szefów klubów parlamentarnych w celu zwrócenia uwagi na wprowadzanie niekorzystnych zmian dla rolników i instytucji finansowych poprzez przyjęcie złych zapisów do Ustawy KPC oraz dokonania stosownych zmian
    w Ustawie KPC,
  • zwrócenie się do Rady Ministrów i Parlamentu RP o dokonanie pilnych zmian
    w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, w kierunku usunięcia zniesienia barier dotyczących korzystania z instrumentów restrukturyzacyjnych. niej istniejących. (Obecnie jest to martwy akt prawny).

W spotkaniu uczestniczyły: Związek Banków Polskich, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Podlaska Izba Rolnicza, Wielkopolska Izba Rolnicza, Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza, Lubelska Izba Rolnicza, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Krajowe Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, BNP Paribas, SGB Bank S.A., Bank BPS S.A., Polski Związek Leasingu, Polski Związek Faktorów, BPS Leasing i Faktoring, które potwierdziły przyjęcie stanowiska odzwierciedlającego przebieg spotkania. Dodatkowo do apelu przystąpiły: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych i Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowo do apelu przystąpiły: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych i Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.   

Czytaj także: Rolnicy zaniepokojeni przepisami, które mają ich chronić, a w rzeczywistości odcinają od finansowania

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP