Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP – Poczta Polska S.A. : Poczta Polska – zaufanie dzięki doświadczeniu

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP – Poczta Polska S.A. : Poczta Polska – zaufanie dzięki doświadczeniu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bezpieczeństwo, zaufanie i stabilizacja – to główne cechy, na jakich powinno opierać się dobrze zarządzane przedsiębiorstwo. Szczególnie jest to istotne w przypadku firm, którym powierzany jest majątek. Minimalizowanie ryzyka, które dotyczy czyjegoś mienia czy biznesu, decyduje nie tylko o zaufaniu klientów, ale również o pozycji danej firmy na rynku.

Działający od wielu lat w strukturze Poczty Polskiej S.A. Pion Poczta Polska Ochrona (PPO) zajmuje się nie tylko przewozem i ochroną wartości pieniężnych, ale także obsługą urządzeń bankowych oraz ochroną osób i mienia – zarówno bezpośrednią ochroną fizyczną, jak i zabezpieczeniem technicznym poprzez montaż, naprawę, konserwację i monitoring elektronicznych systemów zabezpieczeń. Usługi oferowane przez PPO cieszą się coraz większym zaufaniem klientów. Jak pokazało badanie, przeprowadzone w ubiegłym roku przez firmę IQS, osoby korzystające z usług obsługi gotówki przez Pocztę Polską doceniają niebagatelny poziom realizacji – aż 99% respondentów wysoko oceniło swoje osobiste zadowolenie ze świadczonych usług.

Najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa

Poczta Polska od 460 lat buduje swoją pozycję jako firmy stabilnej i rzetelnej. Korzystamy z naszych doświadczeń i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów. Na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące na rynku ochrony i logistyki gotówki. Stawiamy na rozwój, dlatego nie boimy się innowacyjnych rozwiązań, które są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania firmy CIT.

Badanie IQS jednoznacznie pokazuje, że prowadzone przez nas działania spotykają się z pozytywną reakcją naszych klientów – mówi Jacek Jasiński, dyrektor zarządzający Pionem Poczta Polska Ochrona. Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2017 r. na próbie 310 punktów handlowych zlokalizowanych we wszystkich województwach, metodą wywiadów ankietowych. Wśród szerokiej oferty PPO klienci wskazali, że najbardziej cenią poczucie bezpieczeństwa powierzonej gotówki oraz terminowość świadczonej usługi, co wiąże się z zaufaniem do konwojentów Poczty Polskiej. Dzięki spełnieniu tych warunków, klienci mają poczucie dokonania racjonalnego wyboru i deklarują, że polecą PPO innym osobom. Co ważne, badani bardzo wysoko ocenili swoje osobiste zadowolenie ze świadczonych usług. Wśród zadowolonych zdecydowaną większość stanowią klienci bardzo zadowoleni. Niemniej istotny jest fakt, że im dłuższe doświadczenie klientów w korzystaniu z usług obsługi gotówki realizowanych przez PPO, tym większy odsetek bardzo zadowolonych. Zdecydowana większość obecnych klientów wybrałoby ponownie Pocztę Polską. 83% ankietowanych wskazało, że konwojenci Poczty Polskiej w zdecydowanej większości przypadków zawsze terminowo odbierają gotówkę, co jest kluczowe przy realizacji usługi.

Doświadczenie pracowników atutem pocztowej ochrony

Pion Poczta Polska Ochrona zatrudnia w całej Polsce blisko 3 tys. kwalifikowanych pracowników ochrony. Ich wyszkolenie i określone procedury mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Poczta Polska stawia na inwestycje zarówno w nowinki technologiczne, jak też tabor. Pojazdy biorące udział w transporcie muszą być stuprocentowo sprawne, dlatego tabor należy wymieniać i uzupełniać regularnie. Nowoczesne wyposażenie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższej jakości działania. Inwestując w usługi logistyki gotówki, Poczta Polska od początku tego roku leasinguje 226 nowych, opancerzonych bankowozów typu B, których zadaniem jest transport do kumentów niejawnych, gotówki oraz innych wartości pieniężnych. Nasza flota spełnia wytyczne MSWiA. Obecnie PPO posiada w sumie ok. 500 specjalistycznych pojazdów przystosowanych do przewozu wartości. Konwojowanie to jednak nie tylko transport gotówki, ale również czeki, bony, weksle i inne dokumenty. Pod nazwą „transport wartości pieniężnych” należy rozumieć również kruszce, kamienie szlachetne, numizmaty czy wydawnictwa filatelistyczne. Poczta Polska, jako jedna z nielicznych firm, posiada prawo do transportu broni czy amunicji. Transport takich przedmiotów podlega bardzo restrykcyjnym przepisom. Spełnione muszą być wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy są doświadczeni. Przeszli wszystkie odpowiednie szkolenia i stosują się do obowiązujących procedur, co ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo konwoju. Obecnie Pion Poczta Polska Ochrona jest w trakcie przygotowań do obsługi klientów zgodnie z Zarządzeniem 19/2016 Prezesa NBP w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki – podkreśla Jacek Jasiński.

Bezpieczne nie tylko pieniądze

W zakresie obsługi gotówki PPO świadczy i oferuje usługi podmiotom zewnętrznym – zarówno biznesowym, jak i instytucjonalnym, takim jak np.: instytucje państwowe, spółki skarbu państwa, instytucje samorządowe, duże sieci handlowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Obejmuje ochroną ok. 4500 obiektów na terenie całej Polski.

Istotna jest również działalność PPO związana z ochroną lotnisk, gdzie Poczta Polska realizuje usługę polegającą na kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu podręcznego, bagażu rejestrowanego oraz kontroli bezpieczeństwa ładunków i poczty. Odpowiada za niedopuszczenie do zagrożenia mienia i życia lub popełnienia aktu terroru.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wymaga zarówno znajomości ich specyfiki, jak również umiejętności analizy aktualnych i potencjalnych zagrożeń. Na tej podstawie tworzymy indywidualne plany ochrony. Dzięki temu partnerzy biznesowi powierzają nam kontrakty długoterminowe, polegające na stałej, całodobowej ochronie, jak też doraźne zabezpieczanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalno-rozrywkowych – zaznacza Jacek Jasiński.

Poczta Polska S.A. to olbrzymia instytucja sprawująca funkcje publiczne, jednocześnie odgrywającą znaczącą rolę na rynku obrotu gotówki, jak też będąca znaczącym uczestnikiem rynku ochrony. O tym, że Poczta Polska rozwija się w branży firm CIT najlepiej świadczą dane dotyczące wzrostu przychodów w ubiegłym roku o 19% w porównaniu do roku 2016. Warto również przypomnieć, że Poczta Polska S.A. posiada stosowną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia od roku 2000, a swoją działalnością odwołuje się do istniejącej przed wybuchem II wojny światowej – Pocztowej Służby Ochronnej.