Zarobki w Niemczech i w Polsce, porównaj płace w branży, w której pracujesz

Zarobki w Niemczech i w Polsce, porównaj płace w branży, w której pracujesz
Szkoła Fot. stock.adobe.com/sebra
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O najlepiej i najgorzej płatnych branżach w Europie pisze Witold Gadomski na podstawie ostatnich danych Eurostatu.

Wysokość zarobków jest silnie skorelowana z wykonywanym zawodem i branżą, w której się pracuje.

W tych branżach warto pracować

W 2018 r. według informacji Eurostatu branża informacyjno-komunikacyjna była najlepiej płatnym sektorem w dwunastu z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a w czterech była na drugim miejscu.

Przeciętne zarobki były także wysokie w branży  „działalność finansowa i ubezpieczeniowa”. Była ona na pierwszym miejscu pod względem zarobków w czterech państwach członkowskich UE – we Francji, na Węgrzech, na Malcie i w Szwecji, w szesnastu krajach była na drugim miejscu, a w sześciu na trzecim.

Branżą o wysokich zarobkach są też „dostawy energii elektrycznej, gazu, pary i klimatyzacji”,  która była najlepiej płatna w sześciu państwach członkowskich i na drugim miejscu w dwóch.

Najgorzej w gastronomii i hotelarstwie

Na dole rankingu najlepiej płatnych branż jest „działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”. 

Edukacja była najlepiej płatną działalnością gospodarczą w Luksemburgu i drugą na Cyprze

Została ona wskazana jako branża o najniższych wynagrodzeniach we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Grecji, Malty, Słowenii i Chorwacji. 

„Usługi administracyjne i pomocnicze” uplasowały się na drugim miejscu od końca  w rankingu zarobków w 12 z 27 krajów członkowskich, a na miejscu ostatnim w trzech krajach (w Grecji, Chorwacji i Słowenii).

„Edukacja” była najlepiej płatną działalnością gospodarczą w Luksemburgu i drugą na Cyprze. Natomiast branża „handel hurtowy i detaliczny” była najlepiej opłacana w Grecji, ale w większości krajów UE  należała do branż o niskich zarobkach.

W Polsce edukacja jest niedoceniana

W większości państw członkowskich zarobki w branży „budownictwo” uplasowały się na środkowych pozycjach, przy czym najwyższą pozycję – szóstą – zajmuje w Polsce. Branża budowlana należała do najniżej opłacanych na Malcie w Chorwacji i Rumunii.

Największy dystans w zarobkach między Polską i Niemcami jest w edukacji

W Polsce zdecydowanie najwyższe zarobki są w branży „informacja i komunikacja”. Wynoszą one 81 % zarobków niemieckich (z uwzględnieniem różnicy w sile nabywczej w obu krajach).

W branży tej zarobki w Polsce są niewiele mniejsze niż w Holandii i Wielkiej Brytanii i większe niż w Hiszpanii i wszystkich pozostałych krajach Europy Środkowowschodniej.    

Największy dystans w zarobkach między Polską i Niemcami jest w edukacji. Pracownicy tej branży w Polsce zarabiają mniej niż połowę tego co w Niemczech.

U naszych zachodnich sąsiadów zarobki w edukacji są wyższe od przeciętnych i mniej więcej równe zarobkom w przemyśle przetwórczym, a od branża „informacja i komunikacja” oraz usługi finansowe i ubezpieczeniowe niższe o 16%.

W Polsce zarobki w „informacji i komunikacji” są przeszło dwukrotnie wyższe niż w edukacji, a w usługach finansowych i ubezpieczeniowych wyższe o 80%.     

Miesięczne zarobki brutto w euro z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej w Niemczech i Polsce w wybranych branżach w 2018 r.

BranżeNiemcyPolskaZarobki w Polsce jako % zarobków w Niemczech
Przemysł3 5531 85152,1
Górnictwo i wydobycie3 6902 63471,4
Budownictwo2 6021 79468,9
Transport i składowanie2 5401 69466,7
Informacja i komunikacja4 1583 36881,0
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe4 1432 98672,1
Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne3 6442 61271,7
Edukacja3 4811 64347,2
Zdrowie i opieka społeczna2 9351 78760,9

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl