Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 20 - 21 września 2017 w hotelu Sangate Airport (dawny Hotel Gromada) w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Forum Liderów Banków Spółdzielczych - największej corocznej konferencji sektora bankowości spółdzielczej.

Organizatorami są: Związek Banków Polskich, we współpracy z bankami zrzeszającymi: BPS SA i SGB SA oraz Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest:

Odważnie i rozważnie – dyskusja o przyszłości polskiej bankowości lokalnej w dobie rewolucji technologicznej.

Na dwudniową agendę merytoryczną Forum składają się wystąpienia przedstawicieli nadzorców i regulatora, banku centralnego, reprezentantów Rządu i administracji państwowej, panele dyskusyjne z udziałem prezesów zarządów banków zrzeszających oraz zrzeszonych, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Prezesi obu spółdzielni ochrony zaprezentują raporty traktujące o sytuacji w sektorze, pierwszych wnioskach i rekomendacjach wynikających z dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania IPS-u i uzyskanych rezultatach.

Zaplanowano panele z udziałem liderów środowiskowych dedykowane: efektywności systemu zarządzania w zrzeszeniach, oraz oczekiwaniom w tym względzie banków spółdzielczych. W szczególności w odniesieniu do ofert banków zrzeszających oraz budowania nowej jakości we wzajemnych relacjach.

Udział w panelu otwierającym dyskusję na ten temat zapowiedzieli m.in. Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu BPS SA i Paweł Pyzik – Prezes Zarządu SGB SA. Skład panelistów uzupełnią Bartosz Kublik, Cezary Maciejewski i Andrzej Banasiak zaś wystąpienie wprowadzające przygotował Włodzimierz Kiciński – wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich, który podjął się także roli moderatora.

Sesja popołudniowa pierwszego dnia prac Forum Liderów , którą otworzy wystąpienie Piotra Czarneckiego – Prezesa Zarządu Raiffeisen Bank Polska SA poświęcona będzie strategii działania bankowości spółdzielczej oraz bezpiecznej zmianie modelu biznesowego. W panelu na ten temat moderowanym przez Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza udział potwierdzili: Stanisław Murawski, Zbigniew Wielgosz, Adam Dudek i Waldemar Zieliński.

Kolejny blok tematyczny dedykowany wyzwaniom bankowości elektronicznej i cyberbezpieczeństwu poprowadzi dr Mieczysław Groszek – Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Wystąpienia programowe i panele uzupełnią prezentacje partnerów Forum : BIK SA, VISA, Sygnity i Bankowego Centrum Bezpieczeństwa.

Sesję wieczorną zakończy prezentacja wyników raportu opracowanego na zlecenie Związku Banków Polskich w Poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Szambelańczyka a dotyczącego kadr banków spółdzielczych.

Drugi dzień Forum Liderów Banków Spółdzielczych dedykowany funduszom unijnym i finansowaniu sektora publicznego wypełnią wystąpienia programowe m.in. Piotra Chrzanowskiego, wiceprzewodniczącego Rady ZBP ds. MMŚP, Krystyny Majerczyk – Żabówka, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Udział w dyskusjach i panelach zapowiedzieli dr Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Olszewski – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Piotr Michałowski – Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce, Beata Orzełek – Wiceprezes ARIMR, Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wśród zagadnień pojawi się kwestia rozwoju infrastruktury w społecznościach lokalnych, jej finansowanie z udziałem banków spółdzielczych i środków publicznych a także finansowanie sektora agro, innowacji, zielonej gospodarki etc. Konkluzje, wnioski i rekomendacje Forum przedstawi Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz.

Liczne zgłoszenia prezesów , członków zarządów banków spółdzielczych, partnerów, instytucji  i organizacji współpracujących, reprezentantów JST gwarantują szeroki rezonans prezentowanych treści w zainteresowanych środowiskach.

Zapraszamy do udziału!