Zapowiada się ciekawy tydzień na rynkach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.statystyka.01.250x166W wyborach do parlamentu Katalonii partia opowiadająca się za autonomią regionu nie uzyskała bezwzględnej większość, co zmniejsza prawdopodobieństwo rozpisania referendum w sprawie odłączenia od Hiszpanii. Dobry wynik Partii Pracy M. Rajoya zwiększa szanse, że wkrótce złoży on wniosek do EBC w sprawie uruchomienia programu pomocy (OMT). W Polsce J. Hausner w porannej wypowiedzi sugeruje, że będzie głosował za obniżką stóp procentowych w grudniu, co praktycznie przesądza o tym, że w przyszłym tygodniu oprocentowanie spadnie do 4,25 proc. Złoty będzie w odwrocie.

Po serii negatywnych, bądź w najlepszym przypadku neutralnych, danych ze strefy euro w piątek nadeszła wreszcie taka, która daje iskierkę nadziei na poprawę sytuacji w największej gospodarce regionu. Po sześciu miesiącach silnego pogorszenia nastojów niemieckich przedsiębiorców, w listopadzie optymizm uległ zwiększeniu. Instytut Ifo zaobserwował wzrost we wszystkich opracowywanych indeksach. Poprawił się zarówno wskaźnik oceny bieżącej sytuacji, jak i ten prognozujący stan koniunktury w nadchodzących 6 miesiącach. Poprawa nastrojów nie oznacza automatycznie, że sytuacja w Niemczech, a tym bardziej w całej strefie, będzie od teraz systematycznie się poprawiać. W IV kw. gospodarka UE17 pozostanie w recesji. Niemniej, jest nadzieja, że dołek niskiej aktywności jest już za nami lub właśnie się kształtuje, co pozwala z większym optymizmem patrzeć w przyszłość.

Podobnie lepsze nastroje panowały w listopadzie wśród polskich konsumentów. Jak wynika z ankiet przeprowadzanych przez GUS, w tym miesiącu poprawiły się wskazania zarówno bieżącej, jak i przyszłej ufności konsumentów. To drugi, po czwartkowych danych o wzroście ocen koniunktury w przemyśle i handlu, raport wskazujący, że subiektywne postrzeganie sytuacji gospodarczej Polaków przestało się pogarszać. Pomimo lekkiego wzrostu w listopadzie wskaźniki ufności konsumenckiej oraz oceny aktywności nadal znajdują się blisko rekordowo niskich wartości obserwowanych w 2009 r.

Przed nami bardzo ciekawy tydzień pełen wydarzeń i publikacji ważnych danych makroekonomicznych. Rozpoczynamy publikacją raportu GUS o sprzedaży detalicznej i bezrobociu w październiku. Oczekuje się nieznacznego przyspieszenia dynamiki obrotów rok do roku oraz wzrostu bezrobocia. Również dziś międzynarodowi negocjatorzy mają wydać ostateczną decyzję odnoście wielkości i formy wypłaty pomocy dla Grecji. Jutro potencjalnie ważna dla złotego decyzja Banku Węgier w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że po raz kolejny oprocentowanie spadnie o 25 pb. do poziomu 6,0 proc. W kolejnych dniach seria raportów o PKB w III kw. z kulminującymi tydzień danymi o wzroście z Polski. W międzyczasie być może napłynie więcej informacji na temat klifu fiskalnego w USA, który jest obecnie kluczowym czynnikiem niepewności dla rynków.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS