Zależność krajów Unii Europejskiej od importu gazu

Zależność krajów Unii Europejskiej od importu gazu
Fot. stock.adobe.com / Roman Sigaev
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2021 roku wskaźnik zależności Unii Europejskiej od importu gazu ziemnego wyniósł 83%. To o 1 pkt proc. mniej niż w 2020 roku, gdy wynosił 84%. Na ten niewielki spadek zależności od importu istotny wpływ miał fakt, że większość państw członkowskich UE korzystała z zapasów gazu ziemnego importowanych w poprzednich latach. Z tego powodu spadek zapasów gazu ziemnego w 2021 roku był największy od 2008 roku, gdy Eurostat zaczął podawać te statystyki, podkreśla Witold Gadomski.

Krajem członkowskim Unii Europejskiej o największym uzależnieniu od importu gazu ziemnego w 2021 roku była Malta (104%), a następnie Szwecja (102%) i Litwa (101%), które zwiększyły swoje zapasy.

Z kolei najmniejszą zależność od importu gazu ziemnego odnotowano w Rumunii (24%), a następnie w Danii (26%) i Holandii (33%).

Konieczność importu gazu nie jest tożsama z uzależnieniem gospodarek od gazu

Kraje te mają własne zasoby i dość znaczne wydobycie. Przed kilkunastoma laty były eksporterami netto tego surowca, ale wydobycie stopniowo spadało i obecnie korzystają z gazu importowanego.

Czytaj także: Zwiększenie importu gazu z Rosji do UE większym problemem dla Putina niż zakaz?

Udział gazu ziemnego w miksie energetycznym

Konieczność importu gazu nie jest tożsama z uzależnieniem gospodarek od gazu, gdyż jego udział w miksie energetycznym jest w poszczególnych krajach UE różny. Wprawdzie zależność od importu w Szwecji, Finlandii i Estonii jest bliska 100%, lecz udział gazu ziemnego w koszyku energetycznym jest stosunkowo niski i wynosi odpowiednio 3%, 7% i 8%.

Najwyższy udział gazu ziemnego w miksie energetycznym występuje we Włoszech (40%), przy czym Włochy importują 94% zużywanego w tym kraju gazu.

Holandia ma drugi co do wielkości udział gazu ziemnego w swoim miksie energetycznym, jednak jej zależność od importu jest znacznie mniejsza ze względu na krajową produkcję gazu ziemnego.

W Niemczech gaz ziemny stanowi 26% w ich koszyku energetycznym (to więcej niż średnia w Unii Europejskiej), a kraj ten niemal 90% potrzebnego gazu importuje. W efekcie jest największym importerem tego surowca w Unii.

W Polsce udział gazu ziemnego w mikście energetycznym stanowi 17%, ale ma tendencję rosnącą

W porównaniu z 2020 rokiem największe wzrosty wskaźnika zależności od importu gazu ziemnego odnotowano na Malcie (z 96% w 2020 do 104% w 2021 roku), w Irlandii (z 64 do 71%), i Rumunii (z 17% do 24%).  

Na drugim końcu skali największe spadki odnotowano na Łotwie (z 121% do 61%), Austrii (z 73% do 51%)  i Słowacji (z 88% do 69%).

W Polsce udział gazu ziemnego w mikście energetycznym stanowi 17%, ale ma tendencję rosnącą. W 2021 roku importowaliśmy 84% zużywanego gazu ‒ o 6 pkt proc. więcej niż w roku 2020.  

Czytaj także: Dania zwiększy wydobycie gazu, by uniezależnić się od Rosji

Zależność krajów Unii Europejskiej od importu gazu

Źródło: W.Gadomski / Eurostat
Źródło: aleBank.pl