Zagranica: Zapowiedź fuzji niemieckich banków zrzeszających lokalne banki spółdzielcze

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.02.foto.056.a.400xW Niemczech istnieją dwa banki centralne/zrzeszające banki spółdzielcze szczebla podstawowego funkcjonujące pod szyldem banku ludowego (Volksbank), banku Raiffeisena, jako PSD Banken lub Sparda Banken. Mniejszy z banków zrzeszających - WGZ Bank w Düsseldorfie zrzesza obecnie 182 banki spółdzielcze z Północnej Nadrenii i Westfalii, a pozostałe banki należące do sektora spółdzielczego z innych regionów kraju (844 podmioty) zrzeszone są w czwartym pod względem wielkości banku niemieckim - DZ Banku.

Eugeniusz Gostomski

Połączenia się dwóch spółdzielczych banków centralnych zwieńczy proces konsolidacji niemieckich banków zrzeszających. Warto zaznaczyć, że w 1903 r. w Niemczech istniały aż 52 banki zrzeszające lokalne banki spółdzielcze, ale w wyniku fuzji i przejęć ich liczba do 1990 r. zmniejszyła się do czterech banków, a od 2001 r. funkcjonują tam dwa banki zrzeszające.

W ostatnim dziesięcioleciu wielokrotnie przymierzano się do fuzji WGZ Banku i DZ Banku, ale wszelkie próby ich konsolidacji z powodów personalnych lub na skutek trudnej sytuacji finansowej jednego z nich spaliły na panewce.

Obecnie oba banki zrzeszające znajdują się w dobrej kondycji finansowej i ich gremia kierownicze opowiedziały się za fuzją. W 2014 r. pomyślnie zaliczyły one testy Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bezpieczeństwa finansowego. W pierwszym półroczu 2015 r. koncern DZ Bank (bank zrzeszający wraz ze spółkami zależnymi, takimi jak kasa oszczędnościowo-budowlana Schwäbisch Hall, towarzystwo funduszy inwestycyjnych Union Investment, towarzystwo ubezpieczeniowe Versicherung R + V i inne) wypracował 1,3 mld euro zysku brutto. Wskaźnik kosztów (cost incom ratio) wyniósł 50,2%, a wskaźnik wypłacalności przy uwzględnieniu tylko kapitału podstawowego był na poziomie 12,6%. Natomiast WGZ Bank jako koncern w tym samym czasie odnotował zysk brutto na poziomie 253 mln euro, wskaźnik kosztów wyniósł 47,2%, a wskaźnik wypłacalności 13,1%. Powyższe wskaźniki obu banków stwarzają dobre podstawy dla rozwoju banku, który powstanie w wyniku połączenia DZ Banku i WGZ Banku.

Na koniec czerwca 2015 r. suma bilansowa koncernu DZ Bank (bez zrzeszonych banków spółdzielczych) wynosiła 409 mld euro, a aktywa WGZ Banku 92 mld euro. W pierwszym z tych koncernów pracowało 30 781 osób, a w drugim 1649 pracowników. Gdy DZ Bank i WGZ Bank połączą się, to z aktywami o wartości ponad 500 mld euro powstanie trzeci pod względem wielkości sumy bilansowej bank w Niemczech, po Deutsche Bank i Commerzbank.

Wszystkie banki stają przed olbrzymimi wyzwaniami w związku z zaostrzeniem regulacji ostrożnościowych w wyniku wprowadzenia w życie Trzeciej Umowy Bazylejskiej. Sam DZ Bank na dostosowanie się do wymagań Bazylei III będzie musiał wydać rocznie 150 mln euro na dodatkowy personel i sferę informatyczną. Duże wydatki w związku z nowymi regulacjami prawnymi działalności bankowej czekałyby też WGZ Bank. Połączenie tych banków pozwoli częściowo ograniczyć te koszty.

Proces fuzji dwóch niemieckich banków zrzeszających znajduje się dopiero we wstępnej fazie. W listopadzie 2015 r. oba banki podpisały list intencyjny, wyrażając gotowość połączenia się w 2016 r. Utworzeniem silnego banku zrzeszającego zainteresowane są lokalne banki spółdzielcze, które są właścicielami obu bankó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI