Zagranica: Jak funkcjonuje największy niemiecki bank ludowy?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.11.foto.057.400xTrzecim pod względem wielkości sumy bilansowej bankiem spółdzielczym (10,6 mld euro na koniec 2014 r.) i największym bankiem ludowym w Niemczech jest Berliner Volksbank. Jego korzenie sięgają 1858 r., gdy berlińscy rzemieślnicy i kupcy założyli oparty na modelu spółdzielni Hermana Schulze-Delitzscha związek pożyczkowo-kredytowy

Eugeniusz Gostomski

Po zniszczeniach spowodowanych II wojną światową berliński bank spółdzielczy w 1946 r. został założony od nowa. W wyniku podziału Niemiec znalazł się na terytorium NRD i dotknęły go wszystkie restrykcje, jakim poddane zostały banki spółdzielcze w krajach realnego socjalizmu: ograniczenie samorządności spółdzielni i włączenie jej do systemu gospodarki planowej, ustalanie stóp procentowych przez rząd, okrojenie do minimum oferty produktów depozytowych i kredytowych, odejście od transakcji papierami wartościowymi itp. W 1999 r. Berliner Volksbank połączył się z innym berlińskim bankiem spółdzielczym Grundkredit Bank – Köpenicker Bank eG.

Od początku swej działalności po dziś dzień Berliner Volksbank ucieleśnia tradycyjne wartości ruchu spółdzielczego, takie jak uczciwość, partnerstwo wysokie kompetencje personelu, zaufanie, bezpieczeństwo finansowe i niezawodność, pozostając wierny podstawowym zasadom spółdzielczym, którymi są: samopomoc, samorządność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Właścicielami banku są jego członkowie zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą w Berlinie lub innych miejscowościach na terenie Brandenburgii, którzy wnieśli do zasobów kapitałowych przynajmniej jeden udział o wartości 52 euro. Każdy członek za zgodą zarządu może mieć więcej udziałów niż jeden. Zgodnie ze statutem każdy członek w razie niemożności pokrycia strat banku kapitałem rezerwowym może zostać wezwany do wpłacenia dodatkowego udziału o wartości 52 euro, ale w praktyce taka konieczność w niemieckich bankach spółdzielczych dotychczas nigdy nie wystąpiła. Członkami banku są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, wśród których jest wielu rzemieślników, kupców i innych przedsiębiorców zaliczanych do stanu średniego. Członkostwo w Berliner Volksbanku, podobnie jak w innych niemieckich bankach ludowych i bankach Raiffeisena, stanowi fundament jego działalności. Na koniec 2014 r. bank liczył 146,4 tys. członków (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 14,4 tys. członków, a fundusz udziałowy banku zwiększył się o 38 mln euro). Członkiem jest co czwarty jego klient. Członkowie współdecydują o kierunkach rozwoju banku i są jego najbardziej lojalnymi klientami. Mają prawo wybierać swoich przedstawicieli na zebranie przedstawicieli i być wybierani do tego gremium oraz rady nadzorczej i różnych komisji problemowych pełniących w banku funkcje doradcze. Obowiązuje zasada, że jeden przedstawiciel reprezentuje 200 członków, a wybory do zebrania przedstawicieli odbywają się co cztery lata. Obecnie składa się ono z około 600 osób. Przy następnych wyborach, które odbędą się w 2017 r., jeden przedstawiciel będzie reprezentował na zebraniu przedstawicieli 400 członków.

Berliner Volksbank należy do spółdzielczej FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken na czele z DZ Bankiem (bank krajowy spółdzielczego sektora bankowego) i jest członkiem Federalnego Związku Niemieckich Banków Ludowych i Banków Raiffeisena (BVR). Wraz z 18 spółkami zależnymi tworzy koncern Berliner Volksbank zatrudniający 2312 pracowników, z czego w samym banku pracuje 1986 osób. Oprócz centrali posiada on 101 oddziałów w Berlinie i Brandenburgii, przy czym liczba ta na skutek rozwoju bankowości internetowej stopniowo się zmniejsza. Sprzedaż produktów bankowych wspiera też około 400 agentów działających jako samodzielni przedsiębiorcy, bank korzysta więc tutaj z outsourcingu

Działalność Berliner Volksbank koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb finansowych i płatniczych osób prywatnych i przedsiębiorstw z regionu Berlina i okolic poprzez oferowanie im szerokiej palety własnych produktów i specjalistycznych produktów finansowych stworzonych przez przedsiębiorstwa należące do FinanzGruppe. Ważnym atutem banku jest to, że dzięki licznym placówkom stacjonarnym oraz elektronicznym kanałom przekazywania informacji i świadczenia usług bankowych jest bardzo blisko swoich klientów i dobrze zna ich potrzeby. W polityce biznesowej uwzględnia miejscowe uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, co sprawia, że jego oferta jest adekwatna do potrzeb klientów. Tą ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI