Zadłużeni klienci banków: Powrót lichwy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.09.foto.053.a.200xWedług szacunków Biura Informacji Kredytowej w 2010 r. prawdopodobnie ponad 1,5 mln klientów banków przestanie obsługiwać swoje kredyty.

W ciągu ostatnich dwóch lat 100 tys. osób kwartalnie przestawało wywiązywać się ze swoich zobowiązań kredytowych, a negatywna dynamika niespłacanych kredytów utrzyma się w całym 2010 r. W bazie BIK są informacje m.in. 270 tys. osób, które obecnie regularnie wywiązują się ze swoich zobowiązań, jednakże posiadają więcej niż 5 otwartych rachunków kredytowych. Problem w tym, że obsługa rat miesięcznych przekracza ich osobiste dochody. Do końca roku większość spośród nich zaprzestanie spłaty zadłużenia i powiększy liczbę osób trwale niewywiązujących się ze zobowiązań

.

Konsumpcja na kredyt

Z analiz KNF wynika, że w 2009 r. banki utworzyły 12 mld zł rezerw, podczas gdy rok wcześniej 5,3 mld zł. Dynamika wzrostu należności zagrożonych jest szybsza niż w najtrudniejszych dla sektora latach 2001-2003. W I kwartale br. wartość kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 13,2 proc., do 154,5 mld zł. Wolumen kredytów gotówkowych, ratalnych, samochodowych i tych zaciągniętych na kartach kredytowych stanowił już blisko 10,5 proc. naszego PKB. W Unii analogiczny wskaźnik nie przekracza 7,5 proc., co oznacza że konsumujemy już na kredyt znacznie więcej niż statystyczny Europejczyk.

Jednocześnie udział w obligu kredytów niespłacanych regularnie zwiększył się z 6,6 proc. do 10,8 proc. Według analiz BIK w ostatnim półroczu wzrosła o 33 tys. liczba osób, które zaciągnęły dziesięć lub więcej kredytów. Wartość ich długów przekroczyła 20 mld zł, co równa się jednej piątej wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie na rynku consumer finance. Ocenia się, że 57,5 proc. kredytobiorców ma kredyty tylko w jednym banku, 24,6 proc. zadłużyło się w dwóch, 10,3 proc. w trzech bankach. Tylko 7,5 proc. osób pożyczyło pieniądze w czterech i więcej instytucjach, jednak aż co trzeci multikredytobiorca nie płaci długów.

Na koniec marca br. wartość należności ze stwierdzoną utratą wartości od sektora niefinansowego wynosiła 52,1 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2009 r. o 3,3 mld zł, tj. o 6,8 proc. Portfel kredytów dla gospodarstw domowych ze stwierdzoną utratą wartości wzrósł do 26,8 mld zł, a ich udział w kredytach zwiększył się do 6,5 proc. Przyrost kredytów konsumpcyjnych ze stwierdzoną utratą wartości wzrósł do 20,1mld zł, a ich udział w portfelu tych kredytów do 14,6 proc.

MAŁY DŁUG, DUŻY PROBLEM

Najwięcej osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001-5000 zł. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI