Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do ok. 954,2 mld zł w grudniu 2018 r.

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do ok. 954,2 mld zł w grudniu 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2018 r. wzrosło o 0,01% m/m do ok. 954,2 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując szacunkowe dane.

#Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec na koniec listopada 2018 r. spadło o 0,6% m/m i wyniosło 954 136,9 mln zł #SkarbPaństwa

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec grudnia 2018 r. wyniosło ok. 954,2 mld zł, co oznaczało wzrost o 0,1 mld zł (+0,01%) m/m i wzrost o 25,8 mld zł (+2,8%) wobec końca 2017 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:
– dług krajowy: ok. 674,4 mld zł,
– dług w walutach obcych: ok. 279,8 mld zł (tj. 29,3% całego długu SP)” – czytamy w komunikacie.

Resort podał dziś także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec na koniec listopada 2018 r. spadło o 0,6% m/m i wyniosło 954 136,9 mln zł.

W listopadzie zadłużenie spadło do 954 mld zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2018 r. spadło o 0,6% m/m i wyniosło o 954 136,9 mln zł, podało także Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 3,4%.

„Spadek zadłużenia w listopadzie 2018 r. był głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (+5 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,6 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,9 mld zł), umocnienia złotego (-2,9 mld zł) o 0,9% wobec EUR, o 1,2% wobec USD, o 0,3% wobec CHF, o 1,5% wobec JPY i o 0,8% wobec CNY ” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w listopadzie 2018 r. wzrosło o 0,6 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,2 mld zł) w wyniku przeprowadzeniu przetargu zamiany i salda sprzedaży obligacji detalicznych (+0,4 mld zł).

„Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-14,0 mld zł), w tym salda depozytów JSFP i sądowych (-8,3 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 11,1 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+25,5 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, osłabienia złotego (+11,5 mld zł) o 2,9% wobec EUR, 8,4% wobec USD, o 6,2% wobec CHF, o 7,5% wobec JPY oraz o 1,6% wobec CNY” – czytamy w komunikacie.

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 27,7 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 2,0 mld zł, co było wypadkową:
– zmniejszenia długu w EUR (-1,8 mld EUR), w CHF (-1 mld CHF) oraz w JPY (-50 mld JPY), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD i CNY,
– osłabienia złotego (+11,5 mld zł).

Krajowe zadłużenie – według kryterium miejsca emisji – wyniosło na koniec listopada br. 672 191,9 mln zł i wzrosło o 0,1% m/m (i o 4,3% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 281 944,9 mln zł (spadło o 2,2% m/m i o 0,7% od pocz.r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w listopadzie (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 646 228,1 mln zł (wzrost o 0,1% m/m).

„W listopadzie 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 29,5%, tj. zmniejszył się o 0,5 pkt proc. m/m i o 1,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Spadek udziału w listopadzie był przede wszystkim wynikiem spłaty kredytów z MIF, wykupu obligacji EUR i JPY oraz umocnienia złotego” – czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem poniżej 30%.

Źródło: ISBnews