Zaczął się spadek niemieckiego eksportu

Zaczął się spadek niemieckiego eksportu
Fot. stock.adobe.com/openwater
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po raz pierwszy od ponad trzech dekad Niemcy odnotowały miesięczny deficyt handlowy, co jest sygnałem, że największa gospodarka Europy przeżywa trudności z powodu przerwanych łańcuchów dostaw i rekordowych cen energii związanych z wojną Rosji na Ukrainie.

Od zjednoczenia Niemiec w 1991 roku kraj ten stale notował nadwyżkę handlową. Eksport przeważał nad importem w handlu z większością krajów świata.

Niemcy były za to krytykowane przez niektórych polityków i ekonomistów z krajów południa Europy, którzy uważają, że ich gospodarki nie są w stanie wytrzymać konkurencji z gospodarką niemiecką, dla której euro jest niedowartościowane.  Jedno na cztery miejsca pracy w Niemczech opiera się na eksporcie.

W czerwcu rosyjski gigant energetyczny Gazprom zmniejszył o 60% ilość gazu dostarczanego do Niemiec gazociągiem Nord Stream 1. W lipcu gazociąg zostanie całkowicie zamknięty na dwa tygodnie rzekomo planowanej konserwacji.

Niemiecki rząd opracował plany awaryjne na wypadek ewentualnego całkowitego wstrzymania dostaw gazu rosyjskiego gazu.

Sankcje zahamowały eksport

Eksport był od lat motorem gospodarczym w Niemczech, ale gwałtowny wzrost cen energii spowodował, że ceny towarów importowanych przez Niemcy wzrosły w ujęciu rocznym aż o 27,8%, gdy ceny towarów eksportowanych tylko o 11,7%.

W maju niemiecki eksport spadł o 0,5% w stosunku do kwietnia, podczas gdy import wzrósł o 2,7%. Deficyt jest niewielki, wyniósł około 1 mld euro według danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny.  

Jedną z przyczyn spadku niemieckiego eksportu są sankcje, wprowadzone przeciwko Rosji, w odpowiedzi na rosyjską agresję.

Przez lata Rosja była ważnym rynkiem dla niemieckich producentów, ale od lutowej inwazji na Ukrainę wiele niemieckich firm przestało prowadzić interesy w tym kraju. W porównaniu z rokiem poprzednim eksport do Rosji spadł o 54,6%.

Osłabienie niemieckiej gospodarki

„Zaczął się spadek eksportu” – powiedział Volker Treier, szef handlu zagranicznego w Zrzeszeniu Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych.

Wskazał na rosnące koszty niemieckich towarów wysyłanych za granicę. „Eksporterzy są coraz mniej zdolni do przenoszenia wzrostu kosztów na międzynarodowych klientów” – stwierdził.

Niemcy wyeksportowały w maju do ​​krajów Unii Europejskiej (UE) towary o wartości 67,5 mld euro, natomiast sprowadziły z tych krajów towary o wartości 61,8 mld euro.

Wśród krajów spoza Unii Europejskiej największym odbiorcą towarów niemieckich są Stany Zjednoczone, a największym eksporterem na rynek niemiecki Chiny.

Źródło: aleBank.pl