Z bankiem spółdzielczym – nowocześnie i bezpiecznie

Z bankiem spółdzielczym – nowocześnie i bezpiecznie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zainaugurowane 25 czerwca Święto Bankowości Spółdzielczej odbywa się już po raz 23. Jego inauguracji towarzyszyło Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Krystyna Majerczyk-Żabówka: Banki spółdzielcze ze względu na swoją pozycję w społeczności lokalnej przeciwdziałają wykluczeniu finansowemu #KZBS #BPS #SGB @bezgotowkowa

Święto Spółdzielczości Bankowej 2019 odbędzie się w tym roku pod hasłem „Z bankiem spółdzielczym – nowocześnie i bezpiecznie”. Coroczna inicjatywa sektora bankowości spółdzielczej ma na celu promocję sektora wśród klientów oraz integrację całego środowiska.

Dzień „centralny” przypada 25 czerwca, natomiast każdy bank swoje własne lokalne obchody zorganizuje w najdogodniejszym momencie, w okolicach 30 czerwca, ponieważ święto zawsze przypada w ostatnią niedzielę czerwca.

Wówczas placówki będą w sposób szczególny zachęcać obecnych i potencjalnych klientów do odwiedzin, zgodnie z hasłem „Dzień z Bankiem Spółdzielczym. Poznaj swój Bank Spółdzielczy od środka”.

– Zmieniają się uwarunkowania rynkowe, zmienia się rzeczywistość bankowa, ale nie zmienia się spółdzielczość bankowa, która od wielu lat pełni określoną rolę na rynku finansowym. To przede wszystkim banki spółdzielcze ze względu na swoją pozycję w społeczności lokalnej przeciwdziałają wykluczeniu finansowemu. Ale jednocześnie jesteśmy uczestnikami rynku i musimy zmierzyć się z konkurencją i nowymi technologiami – powiedziała podczas inauguracji Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu KZBS

– I trzeba podkreślić, że Święto Spółdzielczości Bankowej, jest świętem całego sektora, świętem ponadzrzeszeniowym, dzięki czemu możemy zgodnie i wspólnym językiem rozmawiać na temat tego, co na czeka w przyszłości.

Spotkania z klientami we wszystkich bankach spółdzielczych w kraju będą doskonałą okazją do promocji nie tylko usług i rozwiązań, ale także podjęcia działań zawierających elementy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa nowoczesnych rozwiązań bankowych, takich jak obrót bezgotówkowy, aplikacje mobilne, innowacyjne formy płatności, usługi biometryczne itd.

Patronem merytorycznym całego wydarzenia została Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej towarzyszyło XXIX Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Po obradach przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady za ubiegły rok, sprawozdanie finansowe KZBS oraz udzielono absolutorium władzom Związku.

Podczas spotkania przeprowadzono również wybory uzupełniające do Rady KZBS, powierzając funkcje Członka Rady KZBS Marcinowi Wojewodzie, prezesowi zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy.

Źródło: aleBank.pl