XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Innowacyjność: Nowoczesność w cenie

XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Innowacyjność: Nowoczesność w cenie
Fot. kras99/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W nowej kategorii („Innowacyjność”) „Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK” – nagradzamy instytucje tworzące i korzystające z nowoczesnych rozwiązań z obszaru AI, IoT, blockchain, trwałego nośnika itp. Nawiązujemy w ten sposób do światowych trendów, gdzie to właśnie innowacyjność wiedzie prym.

Banki dynamicznie się rozwijają, dostarczając coraz to nowych technologicznych rozwiązań. Wyzwaniem jest jednak wprowadzenie lub usprawnienie tych rozwiązań z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i przejrzystości usług. W kategorii tej brano również pod uwagę współpracę banków – w zakresie innowacyjności– z sektorem publicznym oraz z fintechami i startupami.

Metodyka kategorii „Innowacyjność”

Opierała się ona na ocenie członków kapituły – ekspertów rynku bankowego i finansowego – którzy na podstawie opisowych ankiet, złożonych przez poszczególne banki wybrali trzy najbardziej innowacyjne. Każdy z nich przyznawał trzy punkty – dla najbardziej innowacyjnego banku, dwa – dla drugiego i jeden punkt dla trzeciego w kolejności banku. Ankieta zawierała pytanie otwarte dotyczące prezentacji trzech najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które zostały wdrożone lub usprawnione przez banki w roku 2018 (w obszarach: fintech, AI, cybersecurity, IoT, interaktywne kanały komunikacji). Przy przyznawaniu oceny pomocne były również wskazane przez banki w ankiecie wyróżnienia i nagrody przyznawane na przestrzeni ostatnich dwóch lat przez media oraz instytucje badawcze. Wyniki głosów członków kapituły sumowano, wygrał bank z największą ilością przyznanych punktów.

  • Zwycięzcą kategorii „Innowacyjność” został mBank SA, z dużą przewagą nad konkurentami.
  • Na drugim miejscu uplasował się PKO Bank Polski SA.
  • Trzecie miejsce zajął ING Bank Śląski SA.

Poniżej przedstawiamy najbardziej wyróżniające się rozwiązania nagrodzonych banków.

mBank SA

Biometria behawioralna – w grudniu 2018 r. wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego SA – spółką z portfela funduszu mAkcelerator –rozpoczął pilotaż pierwszej w Polsce biometrii behawioralnej. Jest to usługa weryfikacji behawioralnej użytkownika Digital Fingerprints. Biometria analizuje interakcje użytkownika z komputerem lub urządzeniem mobilnym. Chodzi o zachowanie – sposób poruszania kursorem myszy, jak również dynamikę korzystania z klawiatury. Ten zestaw cech pozwala zbudować unikalny, niezwykle trudny do podrobienia profil użytkownika. Dzięki niemu wiadomo, czy po drugiej stronie jest właściwy użytkownik. Docelowo system będzie identyfikować użytkowników, porównując ich bieżące interakcje z gotowym profilem. Bank będzie sprawdzać, czy w serwisie zalogowany jest właściwy użytkownik. Pozwoli to na szybką reakcję ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK