XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. BIK SA – Bezpieczeństwo: Ostrzeżenia o próbach wyłudzenia dostępne dla klientów w bankowości internetowej? Teraz to możliwe dzięki nowym rozwiązaniom BIK

XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. BIK SA – Bezpieczeństwo: Ostrzeżenia o próbach wyłudzenia dostępne dla klientów w bankowości  internetowej? Teraz to możliwe dzięki nowym rozwiązaniom BIK
Fot. Elnur/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponad 63 mln zł – tyle mogły stracić banki w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. w wyniku niemal 1,2 tys. prób wyłudzeń kredytów – wynika z ostatniego Raportu InfoDok. Choć w ostaniem kwartale wg InfoDok nie widać gwałtownego wzrostu wyłudzeń kredytów, to Biuro Informacji Kredytowej szacuje, że faktyczne straty sektora z tytułu wyłudzeń mogą oscylować między 500–600 mln zł rocznie. Z drugiej strony klienci banków są nieustannie poddawani przez oszustów próbom pozyskania ich danych, np.: poprzez fałszywe strony instytucji, linki kierujące do nieprawdziwych stron płatności. Ochrona przed wyłudzeniami jest zatem w interesie wszystkich uczestników rynku finansowego, zarówno klienta, jak i banku.

Każdego dnia banki i inne instytucje finansowe otrzymują do rozpatrzenia tysiące wniosków o pożyczkę lub kredyt. Niestety część z nich składana jest przez oszustów kredytowych przy użyciu skradzionych danych osobowych z zamiarem niespłacenia zobowiązania.

Jak wynika z analizy Biura Informacji Kredytowej przeprowadzonej w zeszłym roku, liczba przypadków, w których może dochodzić do skutecznego wyłudzenia, to około 67 tys. rocznie. Straty sięgają nawet 600 mln zł.

Wyłudzenia kredytów to zatem problem nie tylko konsumentów, którzy jeśli padną ofiarą kradzieży tożsamości, muszą borykać się z unieważnieniem nie swojego długu. To także wyzwanie dla banków, które przekłada się na bezpośrednie straty operacyjne oraz wizerunkowe.

Powszechność dostępu do danych

Ogromny problem z oszustwami kredytowymi bierze się z tego, że dane, które wystarczają do wyłudzenia, są powszechnie dostępne. Nierzadko bowiem przestępcy dysponują tylko imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL, a tego rodzaju dane Polacy udostępniają w bardzo wielu sytuacjach życia codziennego, np. w przychodniach, wypożyczalniach, hotelach, urzędach. Również na skrzynkach mailowych często przechowywane są pliki, dokumenty, skany zawierające dane osobowe. Właśnie tego poszukują przestępcy, którzy, stosując coraz bardziej wyrafinowane sposoby, pozyskują dane osobowe. W wielu sytuacjach jednak to nie klient zwabiony przez przestępcę ujawnia je. Różnym instytucjom zdarza się też nieświadomie „zgubić” dane klientów. Przykładem takiego wycieku danych może być niedawne zaginięcie kartotek pacjentów w jednym z polskich szpitali czy dowodów osobistych z urzędu stanu cywilnego.

Szczególnie zagrożeni wyłudzeniami są przedsiębiorcy oraz zarządy różnych spółek, fundacji i stowarzyszeń – ich dane pojawiają się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorcy udostępniają też bardzo wiele ważnych danych osobowych, startując np. w przetargach. Dane osobowe można też pozyskać z ksiąg wieczystych. Można tu znaleźć adresy, imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL. Informacje te mogą posłużyć np.: do wyrobienia dokumentu kolekcjonerskiego, który jest bardzo podobny do oryginalnego dokumentu i jest wykorzystywany przez przestępców do wyłudzeń.

Wyłudzenie może zatem dotyczyć każdego z nas, a Polacy mają tego coraz większą świadomość. Jak wynika z badania ARC Rynek Opinia wykonanego w 2017 r. na zlecenie Biura Informacji Kredytowej, 41% Polaków w wieku 15–65 lat doświadczyło różnych form zagrożeń bezpieczeństwa danych w trakcie swojego życia, a 62% z nas obawia się także zagrożeń w cyberprzestrzeni.


Alerty BIK skutecznym sposobem zapobiegania wyłudzeniom

Niezwykle skuteczną metodą zapobiegania wyłudzeniom kredytów, pożyczek czy usług są Alerty BIK. Alerty BIK to narzędzie, które zabezpiecza przed wyłudzeniem kredytu lub pożyczki na skradzione dane. Alert przesłany za pomocą maila i SMS-a powiadamia klienta za każdym razem, gdy w BIK pojawi się pytanie o jego historię kredytową, będące częścią procesu kredytowego. Jeśli klient sam nie składał żadnych wniosków o kredyt, nie kupował nic na raty ani nie poręczał kredytu, to pojawienie się alertu może oznaczać, że ktoś próbuje wziąć kredyt na skradzione dane klienta.

Fot. BIK

Joanna Charlińska
dyrektor w Departamencie Rynku Detalicznego BIK SA:

Mamy za sobą już pierwsze wdrożenia, w których banki połączyły produkty BIK w pakiety z produktami bankowymi. Obserwujemy duże zainteresowanie klientów korzystaniem z takich pakietów. Dzięki nim klient ma kompleksową ochronę i informację, a bank zyskuje wartość dodaną i zwiększa przewagę konkurencyjną. Możemy śmiało powiedzieć, że zapewnienie klientom banków ochrony w cyberprzestrzeni stanie się niedługo naturalnym kierunkiem rozwoju oferty produktowej instytucji finansowych.

Dzięki informacji z BIK i podjęciu właściwych działań klient ma szansę szybko i skutecznie zareagować na niepokojące sygnały. W Alercie podana jest data zdarzenia, nazwa instytucji, w której złożono wniosek na dane klienta oraz numer infolinii BIK – na wypadek, gdyby potrzebne było wsparcie w wyjaśnieniu sprawy. W przypadku stwierdzenia próby wyłudzenia, BIK natychmiast przekazuje do instytucji finansowej informację o zablokowaniu zapytania i zobowiązania. Konsultanci BIK pomagają także w kontaktach klienta z policją czy prokuraturą.

Ze względu na zakres pokrycia rynku Alerty BIK są bardzo skuteczne. Grupa BIK współpracuje bowiem z całym sektorem bankowym, największymi firmami pożyczkowymi oraz kluczowymi dostawcami usług – firmami telekomunikacyjnymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, faktoringowymi. Podmioty te standardowo odpytują bazy Grupy BIK przy udzielaniu finansowania oraz sprzedaży usług. Dzięki temu klient dowie się z Alertu nie tylko o próbie wyłudzenia finansowania na jego dane, ale również o próbie zakupu drogiego telefonu z abonamentem lub podpisaniu umowy z usługodawcą (ten obszar ochrony zapewnia uwzględnienie w Alertach BIK również danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor – spółki córki Biura Informacji Kredytowej).

Obustronne korzyści

Aktywne korzystanie przez klientów z Alertów BIK jest nie tylko w ich interesie, ale też banków. Dzięki współpracy i uważności swoich klientów banki mogą bowiem uniknąć udzielenia kredytów, które z założenia mają zostać nie spłacone.

Aby skutecznie uniknąć wyłudzenia, najważniejszy jest czas – im szybciej klient dowie się o próbie wyłudzenia, tym skuteczniej może ją zablokować. Najlepszym rozwiązaniem jest więc działanie prewencyjne, aktywowanie alertów zanim coś złego wydarzy się z danymi. Klient może aktywować Alerty w portalu bik.pl, po zarejestrowaniu się i potwierdzeniu swojej tożsamości. Z prowadzonych przez BIK wdrożeń wynika również, że bardzo efektywnym kanałem udostępniania klientom Alertów BIK mogą być bankowe kanały sprzedaży, np.: bankowość internetowa. Jak wynika z ostatnich statystyk PR News, na koniec ubiegłego roku z bankowości elektronicznej aktywnie korzystało 15 mln klientów w Polsce. Kanał elektroniczny banku to najlepsze miejsce na to, aby klient mógł w wygodny sposób aktywować oraz zarządzać usługą Alertów BIK. Dzięki możliwości aktywowania Alertów BIK za pośrednictwem bankowości internetowej lub bezpośrednio w placówce banku, nie ma konieczności dodatkowego potwierdzenia tożsamości klienta w portalu bik.pl – zrobi to za niego bank.

Alerty BIK mogą być oferowane klientom przez bank jako samodzielny produkt lub połączone w pakiet z produktami banku. Bank, który zaoferuje Alerty BIK, poza spełnieniem najważniejszej roli, jaką jest zapewnienie klientom najwyższego poziomu ochrony, wyróżni się też na rynku wśród konkurencji i uzyska wartość dodaną np.: do rachunku bankowego, karty kredytowej, kredytu.

Włączenie się banków w dystrybucję ochrony przeciw wyłudzeniom to wzmocnienie pozytywnego wizerunku banku jako instytucji szczególnie dbającej o bezpieczeństwo klientów. To także szansa na pozyskanie nowych klientów, którzy skłonieni unikalnym produktem Alerty BIK, zdecydują się na wizytę w oddziale lub skorzystanie z bankowości internetowej. BIK dysponuje gotowym rozwiązaniem technicznym Webservice umożliwiającym szybką implementację Alertów BIK w banku, jak i aplikacją webową nie wymagającą integracji z BIK.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK