XVI Forum Funduszy: co zrobić, aby do funduszy inwestycyjnych napływało rocznie 50 mld zł nowych aktywów?

XVI Forum Funduszy: co zrobić, aby do funduszy inwestycyjnych napływało rocznie 50 mld zł nowych aktywów?
Małgorzata Rusewicz. Źródło: IZFiA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Branża funduszy inwestycyjnych w kraju ma potencjał mocy do pobudzania rozwoju gospodarczego Polski. Fundusze inwestycyjne są ważnym elementem krwiobiegu finansowego każdej dobrze rozwijającej się gospodarki – powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami podczas otwarcia XVI Forum Funduszy w Kazimierzu Dolnym, czytamy w komunikacie IZFiA.

Tymczasem stosunek aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne do PKB w Polsce wynosi 12 proc., wobec średniej dla krajów Unii Europejskiej na poziomie około 62 proc.

– Ponad 60 proc. udział aktywów w relacji do PKB to kierunek, w jakim powinniśmy podążać. Polska branża funduszy inwestycyjnych ma kompetencje, umiejętności, ofertę produktową i zdolności inwestycyjne, aby rosnąć wykładniczo ‒ uważa Małgorzata Rusewicz.

Ubiegły rok polskie fundusze zamknęły wynikiem 301,5 mld zł zarządzanych aktywów

Prezes IZFiA, pokazując za przykład inne kraje w Europie, nakreśliła wizję przyszłości polskiej branży funduszy inwestycyjnych, w której branża odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym Polski, na miarę aspiracji jej uczestników, państwa, polskich przedsiębiorców i społeczeństwa.

Czytaj także: W maju ósmy z rzędu spadek wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych

Przyszłość branży funduszy inwestycyjnych

Cele, jakie zarządzający funduszami inwestycyjnymi mogliby przed sobą postawić, to:

– Udział funduszy akcyjnych i mieszanych w kapitalizacji polskiej giełdy wynoszący przynajmniej 30 procent. Obecnie wynosi on 6 proc. i jest kilkukrotnie niższy niż udział w krajach bardziej rozwiniętych.

– Przynajmniej 8 polskich marek znajdujących się na liście 100 najcenniejszych marek świata. Tyle w 2020 roku na liście było marek francuskich, ale ani jednej z Polski.

– 60 proc. aktywów finansowych Polaków stanowiących inwestycje w akcje i obligacje, bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy. 60 proc. to średni wynik w UE. W Polsce od lat utrzymuje się na poziomie 5‒6 proc.

– Tak jak obecnie Królestwo Niderlandów, Polska mogłaby znaleźć się na czele rankingu Europy pod względem wielkości aktywów funduszy emerytalnych w relacji do PKB. W Niderlandach relacja ta wynosi 213 proc., co oznacza, że brakuje nam 205 pp.

Jako rynek kapitałowy możemy pomagać krajowej gospodarce mierzyć się z trudnościami. Potrzebujemy jednak od rządzących stałego i widocznego poparcia

– Wymarzona przyszłość to również blisko 90 proc. partycypacja w dobrowolnych programach emerytalnych, takich jak IKE, IKZE, PPE i PPK. Tak jak to ma teraz miejsce w Wielkiej Brytanii. Obecnie średnio we wszystkich programach III filaru uczestnictwo wynosi niecałe 15 proc.

– Takie cele i marzenia nie są nierealne. Możemy do nich dojść. W świecie zaburzonym epidemiami, wojną, spadkiem wartości pieniądza i aktywów, trzeba się jednak zastanowić, jak rynek kapitałowy może tworzyć wartość dodaną i na jakich warunkach. Zróbmy to jak najszybciej. Każdy rok zwłoki jest stratą czasu – zaapelowała Małgorzata Rusewicz.

Czytaj także: 73 proc. funduszy inwestycyjnych realizuje katalog 5 Dobrych Praktyk Informacyjnych

Rynek funduszy inwestycyjnych w czasie pandemii

Małgorzata Barska, przewodnicząca Rady Izby oraz prezes NN Investment Partners TFI zaznaczyła, że pilna reakcja jest tym bardziej konieczna, że branża będzie się jednocześnie mierzyć z nowymi trendami społecznymi, którym impuls dała pandemia.

Odwołała się do światowych megatrendów zaprezentowanych w raporcie firmy Deloitte „Wealth and asset management 4.0”, wskazując te, które na polski rynek będą miały największy wpływ.

– Te najistotniejsze z punktu widzenia rodzimego rynku są związane z rozwojem technologii cyfrowych oraz wzrostem świadomości inwestorów w zakresie inwestowania zgodnie z celami ESG. Cyfrowa transformacja usprawnia wiele procesów, ale też ułatwia klientom dostęp do produktów i usług.

Z kolei kwestie środowiskowe, społeczne i ładukorporacyjnego jeszcze nigdy nie przyciągały tak dużej uwagi opinii publicznej. To doskonały moment, żeby udowodnić, że nie jest to marketingowy slogan, a realne działania podejmowane w kierunku zmiany świata na lepsze – powiedziała Małgorzata Barska.

Przedstawiciele branży rozumieją przy tym, że priorytetem jest obecnie osiągnięcie stabilności polskiej gospodarki.

– Mamy pewność, że jako rynek kapitałowy możemy pomagać krajowej gospodarce mierzyć się z trudnościami. Potrzebujemy jednak od rządzących stałego i widocznego poparcia oraz determinacji do tworzenia takiego otoczenia, w którym TFI będą mogły zwiększać skalę działalności – podkreśliła Małgorzata Barska.

Cyfrowa transformacja usprawnia wiele procesów, ale też ułatwia klientom dostęp do produktów i usług.

Patrząc na cały rynek europejski, gdzie sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych otwartych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych wyniosła w ubiegłym roku 888 mld euro, obecny punkt rozwoju sektora TFI w Polsce charakteryzuje znacząca różnica skali działalności funduszy w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Ubiegły rok polskie fundusze zamknęły wynikiem 301,5 mld zł zarządzanych aktywów.

– Jakich rozwiązań potrzeba, aby do funduszy napływało rok do roku 50 mld zł nowych aktywów? To jeden z tematów, które również podejmujemy w ramach dyskusji na XVI Forum Funduszy – podsumowała Małgorzata Rusewicz.


Źródła danych: dane IZFiA, analizy własne IZFiA na podstawie danych KNF, raporty „Kapitał dla rozwoju”, „Skąd się wezmą przyszli czempioni” i „Polski rynek funduszy inwestycyjnych i potencjalne kierunki jego dalszego rozwoju”

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA