XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Jerzy Bańka – Nadmierna ochrona jest szkodliwa

XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Jerzy Bańka – Nadmierna ochrona jest szkodliwa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jerzy Bańka - Związek Banków Polskich

W Polsce mamy do czynienia z nadmierną ochroną praw lokatorów. To od wielu lat poszczególne rządy preferowały takie rozwiązania regulacyjne, które zdaniem autorów miały poprawić sytuację na rynku wynajmu mieszkań i wzmocnienie praw lokatorów poprzez zapewnienie im – w naszej ocenie – nadmiernego bezpieczeństwa. To przekłada się na to, że jest małe zainteresowanie inwestorów prywatnych w zakresie finansowania budownictwa na wynajem.

Widzimy tu ogromne rezerwy, potencjał, który mógłby być uruchomiony gdyby doszło do zmiany regulacji na korzyść osób wynajmujących tak, aby ich prawa były wzmocnione. Nie może być tak, że ktoś, kto zainwestował duże środki w budownictwo na wynajem traci przychód z powodu że najemca przestał opłacać czynsz.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Musimy mieć oczywiście na względzie wymogi Konstytucji, która zawiera odpowiednie regulacje w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Nie może być z drugiej strony tak, aby w takich wypadkach stosowano eksmisję na bruk. To wiąże się z problemem finansowania budownictwa socjalnego, które winno być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, z odpowiednim wsparciem, instrumentami finansowymi pochodzącymi z sektora bankowego.

Nowy program rządu w zakresie wspierania budownictwa mieszkaniowego winien uwzględniać również te aspekty – to jest jedyna droga do złagodzenia problemu mieszkaniowego w Polsce – szczególnie dla młodych ludzi bowiem to będzie także determinowało mobilność, która jest powszechnym warunkiem możliwości pozyskiwania zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się gospodarce z jaką mamy w tej chwili do czynienia w Polsce.