XIII Forum Energetyki Wiatrowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

111121.psew5 grudnia 2011 w Warszawie, w hotelu Mariott odbędzie się XIII Forum Energetyki Wiatrowej. Jego tematem będzie "Ocena oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze".

Problem ów stanowiący główny temat konferencji jest niezwykle złożony i ważny podczas przygotowywania inwestycji. Angażuje on inwestorów, przyrodników jak i instytucje wydające decyzje środowiskowe.

Organizatorzy Forum zakładają, że stanie się ono polem wymiany międzynarodowych doświadczeń w zakresie metod prowadzenia monitoringów terenowych, sposobów oceny istotności wpływu na środowisko. Zaproszeni prelegenci i goście dyskutować będą na temat efektywnych i możliwych do wdrożenia zaleceniach minimalizujących i kompensacji.

Uwagi i wnioski, które przyniesie Forum zostaną spisane i przekazane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Opublikowany zostanie raport, który podkreśli środowiskowy aspekt tegorocznego Forum, pod tytułem „Oddziaływanie infradźwięków generowanych przez turbiny wiatrowe na zdrowie człowieka”. Autorem raportu jest prof. Andrzej Dobrucki z Politechniki Wrocławskiej.

Organizatorem Forum jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w języku angielskim i polskim.

Rejestracja uczestników trwa do 25 listopada 2011.

Źródło: http://www.few2011.psew.pl/