Wzrost płacy minimalnej napędzi inflację?

Wzrost płacy minimalnej napędzi inflację?
Fot. stock.adobe.com / Vladis
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czy wyższa płaca minimalna przyczyni się do poprawy stanu budżetu, finansów ZUS, podwyższenia inflacji i osłabienia aktywności gospodarczej firm?

W przyszłym roku  minimalna płaca ma wynosić 3000 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 19,60 zł brutto. Wzrośnie zatem o 200 zł. Rząd ma wolną rękę w ustalaniu płacy minimalnej, bowiem w Radzie Dialogu Społecznego kolejny raz nie udało się wypracować porozumienia.

Jak zauważa dr Sergiusz Prokurat z Towarzystwa Ekonomistów Polskich,  podwyżka minimalnej pensji o 100 zł kosztuje pracodawcę 121 zł, podczas gdy pracownik otrzymuje z tego 69 zł, zaś państwo pobiera aż 52 zł, czyli 75% tego, co pracownik.

Płace w budżetówce pozostaną zamrożone, co może generować niepokoje społeczne

Wyższa płaca minimalna przyczyni się zatem do poprawy stanu budżetu, finansów ZUS, a jednocześnie może, jeżeli podwyżki będą zbyt radykalne, skończyć się albo inflacją, albo słabszą aktywnością gospodarczą firm.

Płaca minimalna i aktywność gospodarcza firm

W jej wyniku może dojść do zwolnień, upadłościami oraz obniżenia wydatków inwestycyjnych. Według dr. Prokurata nie wydaje się prawdziwa hipoteza, że jednym z celów podwyższenia płacy minimalnej jest zmniejszenie stopnia obciążenia budżetu transferami socjalnymi. Wyższa płaca minimalna odbija się natomiast na aktywności gospodarczej firm.

W dodatku wzrost płacy minimalnej generuje z reguły wzrost oczekiwań płacowych, a tymczasem płace w budżetówce pozostaną zamrożone, co może generować niepokoje społeczne.

– Wysoka pensja minimalna podwyższa koszty zatrudnienia, co może spowodować zmniejszenie zatrudnienia, przesunięcie pracowników do szarej strefy, ograniczanie prowadzonej działalności, a nawet przeniesienie jej części bądź całej do innego kraju – uważa Związek Przedsiębiorstw Finansowych  w Polsce (ZPF), skupiający ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego.  

Płaca minimalna i … automatyzacja

Według oświadczenia ZPF znaczny wzrost płacy minimalnej sprzyja także zwiększonej automatyzacji procesów, co często łączy się ze zmniejszeniem zatrudnienia i może doprowadzić do powstania spirali cen i płac.

W roku 2020 płaca minimalna była równa połowie przeciętnego wynagrodzenia. W 2021 roku stosunek ten nieznacznie się pogorszył i wynosi 49%. Podwyższenie pensji minimalnej o 200 zł oznacza jej wzrost o 7,1%.

Według prognozy budżetowej Ministerstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie w gospodarce ma wzrosnąć o 6,4%, a zatem relacja płacy minimalnej do średniej wyniesie pozostanie niemal niezmieniona.

Od 2000 roku do roku 2021 płaca minimalna wzrosła w Polsce 4-krotnie, a jej wartość realna o 2,47 razy. W przeliczeniu na wspólną walutę europejską wynagrodzenie minimalne w Polsce wynosi obecnie 619,46 euro.

Niższe obowiązuje w Czechach, Bułgarii, Chorwacji, Łotwie, Rumunii i na Węgrzech. W kilku krajach UE nie ma obowiązującej w całym kraju płacy minimalnej.

Płaca minimalna w Polsce:

Data wprowadzeniaWartość w cenach bieżącychWartość w cenach stałych z 2020 r.
1 stycznia 20212 8002 754
1 stycznia 20202 6002 624
1 stycznia 20192 2502 370
1 stycznia 20182 1002 227
1 stycznia 20172 0002 162
1 stycznia 20161 8502 037
1 stycznia 20151 7501 907
1 stycznia 20141 6801 811
1 stycznia 20131 6001 739
1 stycznia 20121 5001 662
1 stycznia 20111 3861 600
1 stycznia 20101 3171 578
1 stycznia 20091 2761 588
1 stycznia 20081 1261 446
1 stycznia 20079361 253
1 stycznia 20068991 222
1 stycznia 20058491 162
1 stycznia 20048241 173
1 stycznia 20038001 159
1 stycznia 20017601 145
1 marca 20007001114


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wynagrodzenie minimalne w Unii Europejskiej. Dane na dzień 21.07.2021 w euro:

Belgia1 625,72
Bułgaria332,34
Czechy596,36
Dania:
Niemcy1 585,00
Estonia584,00
Irlandia1 723,80
Grecja758,33
Hiszpania1 108,33
Francja1 554,58
Chorwacja567,32
Włochy:
Cypr:
Łotwa500,00
Litwa642,00
Luksemburg2 201,93
Węgry476,00
Malta784,68
Holandia1 701,00
Austria:
Polska619,46
Portugalia775,83
Rumunia466,72
Słowenia1 024,24
Słowacja623,00

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl