Wzrost PKB i zatrudnienia w Unii Europejskiej w I kwartale 2022

Wzrost PKB i zatrudnienia w Unii Europejskiej w I kwartale 2022
Fot. stock.adobe.com / Leonid
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według szacunków opublikowanych przez Eurostat w I kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,7% w Unii Europejskiej i o 0,6% w strefie euro, w porównaniu z poprzednim kwartałem. W czwartym kwartale 2021 r. PKB wzrósł o 0,5% w UE i 0,2% w strefie euro, pisze Witold Gadomski.

W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł w I kwartale 2022 roku o 5,6% w UE i o 5,4% w strefie euro. W czwartym kwartale 2021 roku wzrosty te wynosiły 4,9% w Unii Europejskiej i 4,7% w strefie euro.

W Stanach Zjednoczonych PKB w I kwartale 2022 r. spadł o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrósł o 3,5% w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku.

Czytaj także: Najmniej kosztuje godzina pracy w Bułgarii, Eurostat o kosztach pracy w UE w 2021 roku

Dynamika PKB kwartał do kwartału: Irlandia liderem

Najwyższą dynamikę PKB liczoną kwartał do kwartału odnotowała Irlandia (10,8%), a następnie Rumunia (5,2%) i Łotwa (3,6%). Spadki zaobserwowano w Szwecji (-0,8%), Francji (-0,2%) i Danii (-0,1%).

Najwyższą dynamikę w stosunku do I kwartału 2021 roku osiągnęła Portugalia (11,9%), a następnie Irlandia (11,3%), Słowenia (9,6%), Polska (9,2%), Austria (9,2%).

Najniższą dynamikę miały Słowacja (3,0%), Szwecja (3,1%), Finlandia (3,6%), Niemcy (3,8%).

Czytaj także: Deficyt finansów publicznych i dług w Unii Europejskiej w 2021 roku

Dane PKB wyrównane sezonowo i zatrudnienie

PKB wyrównany sezonowo był w Unii Europejskiej w I kwartale 2022 roku wyższy o 1,5% niż w IV kwartale 2019 roku, czyli przed wybuchem pandemii Covid-19. PKB strefy euro był wyższy o 0,8%, a PKB Stanów Zjednoczonych wyższy o 2,8%.

Na podstawie danych wyrównanych sezonowo Eurostat szacuje, że w pierwszym kwartale 2022 roku w UE zatrudnionych było 212 mln osób, z czego 162,9 mln w strefie euro. Zatrudnienie w Unii Europejskiej było o 2,2 mln większe niż przed pandemią (IV kwartał 2019 roku), a w strefie euro większe o 1,6 mln.

W pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu z tym samym kwartałem 2021 roku zatrudnienie w Unii Europejskiej wzrosło o 2,8%, a w strefie euro o  2,9%. Liczba przepracowanych godzin wzrosła w UE o 6,1%, a w strefie euro o 6,9%.

W pierwszym kwartale 2022 roku wydajność w przeliczeniu na osobę wzrosła o w Unii Europejskiej o 2,7%, a w strefie euro o 2,5%. Jeżeli jednak wydajność mierzymy liczbą przepracowanych godzin, to w I kwartale 2022 roku spadła ona w porównaniu tym samym kwartałem 2021 roku w Unii Europejskiej o 0,1%, a w strefie euro o 0,9%.

Dynamika PKB w UE i kilku innych krajach:

Źródło: Eurostat
Źródło: aleBank.pl