Wywiady w „BANKU”: 2010 był dobrym rokiem dla polskich banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pietraszkiewicz.krzysztof.04.100Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich, rozmawia Stanisław Brzeg-Wieluński

Panie Prezesie, co spowodowało, że mimo globalnego kryzysu gospodarczego nie zbankrutował ani jeden polski bank. Czy jest to wynik stosowania bardziej rygorystycznych kryteriów przy przyznawaniu kredytów, zwłaszcza gdy chodzi o reżimy ostrożnościowe?

– Trzeba skromnie, ale z satysfakcją powiedzieć, że jesteśmy i byliśmy jednym z nielicznych systemów bankowych, który nie sprawił kłopotów podatnikom i państwu i przyczynia się do tego, że nasza gospodarka cały czas się rozwija.

Przyczyn tego stanu jest kilka. Po pierwsze, w ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie przebudowie podlegała cała gospodarka i polski sektor bankowy. Wiele także wydarzyło się w gospodarce światowej. W kilkunastu krajach banki przeżyły głębokie kryzysy. Polscy bankowcy, jak i instytucje inwestujące w polskie banki, inwestorzy i regulatorzy, wyciągnęli odpowiednie wnioski z tych lekcji i w związku z tym prowadzili rozsądną politykę regulacyjną oraz rozważną politykę kształtowania strategii bankowych.

Po drugie, trzeba pamiętać, że działaliśmy na rynku o stałej tendencji wzrostowej. Korzystaliśmy z okresu globalnego prosperity: zmniejszało się bezrobocie, polscy przedsiębiorcy byli coraz bardziej efektywni, wzrastał popyt w gospodarstwach domowych.

Po trzecie, kryzys światowy z września 2008 r. rozpoczął się w dobrym momencie dla polskiego sektora bankowego i całej naszej gospodarki. Mieliśmy dużo szczęścia. Gdyby rozpoczął się kilkanaście miesięcy później, polski sektor bankowy mógłby mieć więcej kłopotów. Dlatego że rozluźniona polityka monetarna i fiskalna stosowana w innych krajach mogła wygenerować w Polsce katastrofalne skutki. Ale dotychczasowy sukces nie może nas uśpić. Stanowczo opowiadam się za tym,aby wyciągnąć wnioski nie tylko z błędów, jakie popełnili inni, ale także z pomyłek, jakie sami popełniliśmy.

Stosunek sumy aktywów banków działających w Polsce do naszego PKB stawia nas na przedostatnim miejscu w UE, przed Rumunią. Skoro banki potrzebują więcej środków na swoje działania, co trzeba zrobić, aby Polacy chętniej oszczędzali w nich?

– Polska jest krajem niskiego ubankowienia – i jest to przedmiotem naszej dużej troski, choć było także jednym z czynników pewnej odporności polskiej gospodarki na światowy kryzys finansowy. Po prostu jego transmisja do gospodarki przez system finansowy była znacznie mniejsza. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat Polska była krajem – nawet w dawnym bloku państw socjalistycznych – niskiego ubankowienia. Świadczy o tym niski wskaźnik oszczędności Polaków w relacji do PKB. Fundusze własne i aktywa polskich banków były i są nadal mniejsze w relacji do PKB. To wszystko jest następstwem wielowiekowego opóźnienia w rozwoju gospodarczym. Z powodu wojen, zaborów i nieodpowiedzialności elit w ciągu ostatnich 250-300 lat traciliśmy dystans do najbardziej rozwiniętych gospodarek Europy Zachodniej. Dopiero okres kilku lat powojennych i szczególnie przemian gospodarczych po 1989 r. sprzyjał odwróceniu tej tendencji – i rzeczywiście zaczęliśmy ten dystans skracać.

Co należy zrobić w kolejnych latach? Myślę, że potrzeba kilku skoordynowanych działań realizowanych przez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI