Wyraźny wzrost inwestycji na rynku mieszkaniowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budowa.02.250x167W październiku deweloperzy rozpoczęli budowę prawie dwa razy większej liczby mieszkań niż rok wcześniej - wynika z opublikowanych właśnie danych GUS. Rozwój działalności inwestycyjnej jest możliwy dzięki pozwoleniom na budowę otrzymanym znacznie wcześniej.

Październikowe dane GUS już po raz czwarty wskazują na wyraźne ożywienie w zakresie liczby rozpoczynanych przez deweloperów budów. Jednym z powodów jest wysoka sprzedaż nowych mieszkań – ta zgodnie z danymi spółki doradczej REAS była w trzecim kwartale porównywalna z wynikami osiąganymi jeszcze przed kryzysem.

131123.mieszkania.01.550x390

Dynamiczne wzrosty nie tylko dzięki niskiej bazie

W październiku deweloperzy rozpoczęli budowę 7 tys. mieszkań. To aż o 81,9% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Tylko częściowo tak wysoka dynamika jest efektem niskiej bazy sprzed roku. Nie można zapomnieć, że w wyniku wprowadzenia tzw. „ustawy deweloperskiej” aktywność firm budujących mieszkania skoncentrowała się przed dniem wejścia w życie tego aktu prawnego (koniec kwietnia 2012 r.), a w konsekwencji była nienaturalnie niska w miesiącach kolejnych – także w październiku ubiegłego roku. Pomijając jednak ten czynnik i odnosząc liczbę budów, które deweloperzy rozpoczęli w październiku br. do wyników z analogicznych miesięcy lat 2011 i 2010, widzimy dziś prawie 34-proc. wzrost. Warto dodać, że konsekwentnie od czterech miesięcy dane urzędu pokazują dwucyfrowe dynamiki wzrostu liczby budów rozpoczynanych przez deweloperów, co sugeruje trwalszą zmianę.

Wbrew wrześniowym nadziejom, rozbudzonym przez pozytywne wyniki, nie widać jednak wciąż poprawy w zakresie liczby mieszkań, na których budowę deweloperzy otrzymali pozwolenia. W październiku br. było ich 5,3 tys., czyli o 11,7% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Należy jednak podkreślić, że deweloperzy wciąż posiadają sporą bazę niewykorzystanych pozwoleń na budowę. Tylko wciągu ostatniego roku deweloperzy otrzymali pozwolenia na budowę o 7,3 tys. większej liczby mieszkań niż ta, których budowę rozpoczęli. Zgodnie z wynikami raportu DoingBusinness 2013, uzyskiwanie pozwolenia na budowę przez dewelopera zajmuje w Polsce 301 dni, co utrudnia szybkie dostosowanie podaży do zmiany poziomu popytu na rynku.

131123.mieszkania.02.550x380

Na realne efekty ożywienia przyjdzie poczekać

Październik przyniósł ponadto pozytywne odczyty w zakresie liczby mieszkań oddawanych do użytkowania przez deweloperów. I tak w dziesiątym miesiącu deweloperzy oddali do użytkowania prawie 6,9 tyś mieszkań, czyli o 6,7% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Dane te mogą być zapowiedzią tego co czeka nas w kolejnych miesiącach. Ostatnim okresem sporej aktywności w sferze rozpoczynanych inwestycji był II kwartał 2012 roku, a przeciętna budowa prowadzona przez dewelopera trwa dwa lata. Można się więc spodziewać, że lokalny szczyt liczby kończonych projektów przypadnie na II kwartał 2014 roku.

131123.mieszkania.03.550x559

131123.mieszkania.04.550x418

Bartosz Turek,
Lion’s Bank