Wyniki za III kwartał 2011 Nordea Bank Polska

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nordea.01.250x56W porównaniu z kwartałem ubiegłego roku, przychody operacyjne wzrosły o 30%. Zaobserwowano wzrost wolumenów biznesowych oraz rosnącą liczbę transakcji klientów, dzięki czemu zanotowano 16-procentowy wzrost zysku netto w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Segment klientów indywidualnych stanowił główny motor napędowy wzrostu, zwłaszcza w obszarze kredytów hipotecznych. Na przestrzeni kwartału odnotowano wzrost portfela kredytów detalicznych przy zmniejszonej marży kredytowej obserwowanej w tym okresie, szczególnie w przypadku kredytów udzielanych spółkom. Wolumen depozytów detalicznych pozostał niezmieniony, przy rosnących marżach, podczas gdy depozyty od klientów korporacyjnych nieco zmalały i wykazywały stabilny trend wartości marzy.

Przychody operacyjne oraz koszty

  • W III kwartale 2011 roku przychody operacyjne wyniosły 266,8 mln zł, w porównaniu do 205,1 mln zł, uzyskanych w III kwartale 2010 roku (wzrost o ponad 30%)
  • Koszty operacyjne w III kwartale 2011 roku wyniosły 132,9 mln zł i w porównaniu do III kwartału 2010 roku (107,1 mln zł) wzrosły o 24%

Wzrost przychodów operacyjnych Bank zawdzięcza wysokiemu wzrostowi wyniku odsetkowego netto (42,9%), na co złożył się zarówno wzrost aktywów generujących przychód, jak i realizowane wyższe marże odsetkowe. Koszty operacyjne rosły wolniej, niż skala działania Banku, co oznacza kontynuację poprawy relacji kosztów do przychodów (C/I ratio) z 52,2% do 49,8%.

Wynik finansowy

  • Wynik finansowy brutto wyniósł w III kwartale 121,7 mln zł, w porównaniu do 96,2 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 26,6%).
  • W III kwartale wynik finansowy netto zamknął się kwotą 95,4 mln zł podczas gdy rok wcześniej było to 76,2 mln zł (wzrost o 25,2 %).

W trudnych warunkach rynkowych Bank wykazuje się wysoką dynamiką wzrostu skali działania: łączna wartość aktywów wzrosła między wrześniem 2010 r. a wrześniem 2011 o 7,8 mld zł tj. o blisko 35%, przede wszystkim na skutek wzrostu należności od klientów o kwotę 7,3 mld zł (+39%).

Dynamika zmian zysku, przychodów oraz kosztów za 9 miesięcy >

111109.nordea.550x

Skumulowany zysk netto za 9 miesięcy b.r. (230,7 mln zł) jest wyższy o ok. 17% od osiągniętego w porównywalnym okresie ubiegłego roku (197,8 mln zł). Przychody operacyjne za 9 miesięcy 2011 roku wyniosły ponad 710 mln złotych i były wyższe niż w okresie trzech kwartałów w roku 2010 o 24%. Koszty operacyjne po pierwszych trzech kwartałach 2011 roku wyniosły prawie 388 mln złotych i były wyższe o 75 mln złotych w porównaniu z tożsamym okresem w 2010 roku (wzrost o 24%).

Wzrost wartości akcji kredytowej i depozytowej

  • Wartość aktywów banku ogółem na koniec III kwartału 2011 r. wyniosła 30,4 mld zł i była o 34,7%, tj. o kwotę 7,8 mld zł wyższa w porównaniu z końcem III kwartału 2010 roku (22,6 mld zł).
  • Wartość należności od klientów na koniec września 2011 r. wzrosła do 26,2 mld zł i była wyższa o 39 % w porównaniu z III kwartałem 2010 r. (7,3 mld zł).
  • Wartość zobowiązań wobec klientów osiągnęła poziom 10,2 mld zł, wzrastając o 4,11% względem poziomu sprzed roku (9,1 mld zł).
  • Kapitał własny Banku był na koniec września b. r. wyższy o 16,4% w porównaniu do września 2010 r. Złożył się na to przyrost kapitału rezerwowego o całkowitą kwotę wyniku netto wypracowanego za rok 2010 (259,3 mln zł), oraz wyższy o 32,9 mln zł wynik okresu bieżącego.

„Osiągnęliśmy dobre wyniki za III kwartał. Będziemy koncentrować się na zwiększaniu przychodów, poprawie efektywności kapitałowej oraz kosztowej, jak również polepszaniu równowagi pomiędzy portfelem kredytów i depozytów. W przypadku akcji kredytowej, planujemy utrzymanie naszej pozycji, zgodnie ze wskaźnikami rynkowymi. Ważnym zadaniem dla banku w przyszłych okresach będzie także zwiększenie portfela depozytów”. – mówi Włodzimierz Kiciński, Prezes Zarządu Nordea Bank Polska.