Wyniki ubezpieczycieli w I poł. 2020 roku, wpływ koronawirusa mniejszy niż się spodziewano

Wyniki ubezpieczycieli w I poł. 2020 roku, wpływ koronawirusa mniejszy niż się spodziewano
Fot. stock.adobe.com/LuckyStep
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Znane są już wyniki całej branży ubezpieczeniowej z pierwszej połowy 2020 roku. Eksperci porównywarki polis Ubea.pl sprawdzili dla aleBank.pl, czy kryzys odcisnął piętno na zysku ubezpieczycieli.

#AndrzejPrajsnar: #Ubezpieczyciele najmocniej odczuli wzrost kosztów działalności lokacyjnej i niezrealizowanych zysków z lokat #Polisy #COVID19 #Zyski @ubea_pl

Dzięki najnowszym informacjom KNF można sprawdzić, jak wyglądają wyniki działalności całego sektora ubezpieczeniowego z okresu styczeń‒czerwiec 2020 roku. Taka analiza wydaje się ciekawa, ponieważ w II kw. 2020 r. epidemia koronawirusa radykalnie zmieniła warunki działalności krajowych ubezpieczycieli.

W związku z powyższym wielu specjalistów spodziewało się choćby wyraźnego obniżenia zysku technicznego ze sprzedaży ubezpieczeń. Informacje opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego wskazują jednak, że w skali całego sektora ubezpieczeniowego drugi kwartał bieżącego roku nie przyniósł jeszcze niepokojących zmian.

Wynik techniczny ubezpieczycieli dość zaskakująco wzrósł

Komisja Nadzoru Finansowego w ramach swojej analizy pokazuje między innymi zmiany wybranych czynników, które wpływają na poziom zysku technicznego ze sprzedaży ubezpieczeń (majątkowych i osobowych). Eksperci Ubea.pl zaprezentowali takie wybrane czynniki w tabeli poniżej. Podsumowuje ona sytuację wszystkich krajowych zakładów ubezpieczeń w pierwszej połowie 2020 roku.

‒ Wyniki dotyczące tego okresu warto porównać z danymi, które KNF zebrał od stycznia do czerwca 2019 r. ‒ wskazuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wspomniane porównanie dwóch półroczy pokazuje, że od stycznia do czerwca 2020 roku odnotowano większy zysk techniczny ze sprzedaży ubezpieczeń (3,54 mld zł) aniżeli 12 miesięcy wcześniej (3,01 mld zł).

Jeżeli natomiast chodzi o same pierwsze kwartały 2019 roku oraz 2020 roku, to analogiczne wyniki kształtowały się na poziomie odpowiednio 1,43 mld złotych i 1,48 mld złotych.

‒ Nie można zatem stwierdzić, że dobry wynik techniczny po połowie 2020 roku jest efektem sytuacji ze stycznia i lutego, kiedy gospodarka jeszcze nie odczuwała skutków epidemii ‒ komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj także: Jak koronawirus przyśpiesza przemiany cyfrowe w branży ubezpieczeniowej?

Co pomogło ubezpieczycielom?

Poniższa tabela częściowo wyjaśnia, dlaczego zysk techniczny ze sprzedaży wszystkich ubezpieczeń dość znacząco wzrósł względem pierwszej połowy 2019 r.

Pozytywny wpływ na ten wynik miało przede wszystkim obniżenie stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym o 3,09 mld zł.

Nie można też zapominać o tym, że łączna wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń spadła z 19,85 mld zł (I poł. 2019 r.) do 18,86 mld zł (I poł. 2020 r.).

‒ Na uwagę zasługuje także wzrost sumy zebranych składek ubezpieczeniowych (+0,18 mld zł względem I poł. 2019 r.) oraz kosztów działalności ubezpieczeniowej (+0,27 mld zł) ‒ wymienia Paweł Kuczyński.

Jaki zysk netto osiągnęli ubezpieczyciele w I poł. 2020 r.?

Sytuacja przedstawia się ciekawie również wtedy, gdy weźmiemy pod lupę ogólny rachunek zysków i strat ubezpieczycieli osobowych oraz majątkowych. Można bowiem stwierdzić, że zysk netto analizowanych zakładów ubezpieczeń z pierwszej połowy 2020 r. (3,81 mld zł) okazał się nieco mniejszy niż dodatni wynik finansowy za okres styczeń‒czerwiec 2019 roku (4,10 mld zł).

‒ Taka zmiana nie wydaje się jednak bardzo niepokojąca. Ubezpieczyciele najmocniej odczuli wzrost kosztów działalności lokacyjnej i niezrealizowanych zysków z lokat ‒ dodaje Andrzej Prajsnar.

Czytaj także: Zbawienny wpływ COVID-19 na płatność polis? Długi wobec ubezpieczycieli stopniały, ale i tak są ogromne

Dział I a dział II ubezpieczeń – jakie są wyniki?

Warto również zaprezentować porównanie zysku technicznego oraz zysku netto z uwzględnieniem działu I oraz działu II ubezpieczeń.

Takie porównanie obejmujące pierwszą połowę 2019 i 2020 roku przedstawia się następująco:

‒ Dział I (polisy na życie): wzrost zysku technicznego z 1,63 mld zł do 1,85 mld zł, wzrost zysku netto z 1,32 mld zł do 1,50 mld zł;  

‒ Dział II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe): wzrost zysku technicznego z 1,38 mld zł do 1,69 mld zł, spadek zysku netto z 2,78 mld zł do 2,31 mld zł. 

Dokładniejsze dane Komisji Nadzoru Finansowego sugerują, że za spadek zysku netto firm ubezpieczeniowych należących do działu II odpowiadał wyraźny wzrost kosztów działalności lokacyjnej.

Jakie są prognozy dla ubezpieczycieli?

W kolejnych kwartałach bardziej wyraźny może być wpływ niższego przypisu składki z tych polis, których zakup nie jest konieczny dla konsumentów i przedsiębiorców.

‒ Właśnie dlatego dane KNF dotyczące drugiej połowy 2020 r. oraz początku 2021 r. będą szczególnie interesujące ‒ podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Źródło: porównywarka ubezpieczeniowa Ubea.pl

Źródło: aleBank.pl