Wyniki sektora w analizie UKNF: Portfele zrzeszeń

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.10.foto.022.400xKredyty w bankach spółdzielczych są droższe niż w bankach komercyjnych i ich oferta staje się coraz mniej atrakcyjna. Prawdopodobnie jest to jeden z powodów dużej nadwyżki depozytów w zrzeszeniach - wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego.

W opinii UKNF problem ma istotne znaczenie w kontekście zdolności sektora bankowości spółdzielczej do rozwoju. Rynki, na których działają banki komercyjne i banki spółdzielcze są jeszcze w miarę oddzielone od siebie. Niemniej ten stan rzeczy zmienia się i będzie zmieniał się coraz szybciej z powodu dużo łatwiejszego niż kiedyś przepływu informacji (internet i bankowość internetowa), wymiany pokoleniowej wśród klientów oraz migracji wewnętrznych ludności. Już teraz część banków spółdzielczych zakłada placówki w większych środowiskach miejskich, tłumacząc to wyczerpywaniem się lokalnych rynków kredytowych. Jak ocenia nadzór, kredyty dla klientów lokalnych mogą być po prostu za drogie. Tańszych – zwłaszcza dla osób prywatnych – prawdopodobnie można byłoby sprzedać więcej, co oznaczałoby zmniejszenie nadwyżki depozytów.

Mechanizm dystrybucji wolnych środków

UKNF po raz kolejny formułuje wniosek, że najważniejszym problemem sektora bankowości spółdzielczej – zarówno z punktu widzenia jego bieżących wyników finansowych, jak i kwestii długofalowych, uwzględniając możliwość akumulacji kapitału niezbędnego do modernizacji sektora – jest zbudowanie mechanizmów dystrybucji wolnych środków wewnątrz zrzeszeń. Bardzo silne wzajemne powiązania ekonomiczne w grupach praktycznie do końca 2013 r. miały dość jednostronny charakter: były zorientowane na zapewnienie bankom spółdzielczym wysokich przychodów odsetkowych od depozytów złożonych w bankach zrzeszających.

Zdaniem nadzoru spółdzielcy nie uwzględniali przy tym, że to oni są właścicielami zrzeszeń i w dużej mierze odpowiedzialni za adekwatny poziom kapitałów.

Wyniki banków zrzeszających istotnie pogorszyły się w 2013 r., co było skutkiem zbyt wysokiego oprocentowania depozytów osób prywatnych w bankach spółdzielczych i zmniejszenia wyniku odsetkowego w bankach zrzeszających. Wskazuje to na konieczność zmiany zasad rządzących relacjami wewnątrz grup – zwłaszcza w zakresie polityki kształtowania oprocentowania lokat, do czego przyczynkiem winna być konieczność dostosowania otoczenia regulacyjnego do wymogów wynikających z pakietu CRD/CRR. Oznacza to również konieczność wypracowania skoordynowanej polityki zrzeszeń w zakresie stóp procentowych, marketingu i rynków.

Jakość należności

Raport UKNF podaje, że w I półroczu 2014 r. w bankach spółdzielczych najszybciej rosły należności od firm i przedsiębiorców indywidualnych. Należności od obu tych grup klientów stanowiły 49,7 proc. należności ogółem od sektora niefinansowego. W tych grupach występuje też największy udział należności zagrożonych, aczkolwiek mniejszy niż w krajowych bankach komercyjnych czy w bankach zrzeszających. Wbrew tradycyjnemu wizerunkowi BS-ów, rolnicy nie są już ich najważniejszymi klientami. Udział należności zagrożonych w bankach zrzeszających od przedsiębiorców indywidualnych wyniósł 27,1 proc. portfela. Oznacza to niską jakość kredytów, podczas gdy ich zabezpieczenie odpisami wyniosło tylko 27,6 proc. Należności od tych klientó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI