Wyniki firm leasingowych w 2021 roku o ponad 30 procent lepsze od prognoz

Wyniki firm leasingowych w 2021 roku o ponad 30 procent lepsze od prognoz
Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL. Źródło: EFL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Branża leasingowa w 2021 rok odbudowała straty poniesione w pierwszym roku pandemicznym szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Główny ekonomista EFL przewiduje wzrost na poziomie ok. 33% proc. rok do roku, co jest dwa razy wyższym wynikiem niż prognozy z początku roku.

Wszystko za sprawą takich czynników jak mocne wydatki konsumentów i rosnące inwestycje firm, które na początku 2022 roku lekko wyhamują, aby w drugiej połowie wyraźnie odbić. Wzrost branży będzie wspierany także zmianami, jakie „zaserwują” klientom same firmy leasingowe.

‒ Kończymy już rok 2021, bardzo trudny, naznaczony kolejnymi falami pandemii COVID-19. W tych trudnych warunkach polska gospodarka pokazała wyjątkową odporność. Wzrost gospodarczy w III kwartale wyniósł 5,3% r/r, a obserwowany rozwój sytuacji pozwala oszacować, że dynamika PKB w ostatnim kwartale 2021 roku sięgnie 6,3% r/r. Dałoby to całoroczną dynamikę PKB na poziomie 5,5%.

W całym 2021 roku rynek leasingu wzrośnie o ok. 33% r/r, co z nawiązką zrekompensuje straty poniesione w 2020 roku

Rozwój gospodarczy wspierany wydatkami konsumentów i rosnącymi inwestycjami firm wyraźnie wspierał branżę leasingową. Szacujemy, że w całym 2021 roku rynek leasingu wzrośnie o ok. 33% r/r, co z nawiązką zrekompensuje straty poniesione w 2020 roku – mówi Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL.

Ekonomista EFL prognozuje, że w 2022 roku dynamika PKB wyniesie ok. 4,5%, a trochę niższy wzrost gospodarczy będzie pochodną negatywnego wpływu wysokiej inflacji na wydatki gospodarstw domowych.

– To pozwoli rynkowi leasingu w przyszłym roku urosnąć o ok. 15 proc. r/r – prognozuje ekonomista EFL.

Czytaj także: Polski Ład nie zatrzyma rozwoju branży leasingowej?

Leasing samochodów przyspieszy w drugim półroczu

Wyraźna i już raczej trwała poprawa sytuacji pandemicznej powinna nastąpić od II kwartału przyszłego roku. Pozwoli to odbudować łańcuchy dostaw i zwiększy dostępność sprzętu na potrzeby inwestycyjne firm. Jest to szczególnie istotne w przypadku finansowania aut osobowych, których obecnie na rynku brakuje właśnie przez problemy z dostawami komponentów do produkcji aut, głównie półprzewodników.

W II połowie 2022 roku dynamika finansowania pojazdów lekkich powinna przekroczyć 20% r/r

Jednak jak wynika z raportu Exact Systems „MotoBarometr 2021”, co trzeci przedstawiciel zakładu motoryzacyjnego spodziewa się powrotu do wolumenów przedpandemicznych do końca 2022 roku.

– W rezultacie, w II połowie 2022 roku dynamika finansowania pojazdów lekkich powinna przekroczyć 20% r/r, a wynik ten będzie wsparty bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy i rosnącą konsumpcją prywatną – mówi Marcin Nieplowicz.

Od lutego zaczną obowiązywać zapisy Pakietu Mobilności, co znacznie podwyższy koszty funkcjonowania przewoźników i mocno skomplikuje ich operacyjną działalność

Dobre perspektywy rysują się także dla sektora finansowania maszyn. Ten segment rynku skorzysta z rosnącej produkcji przemysłowej oraz z wysokiego już poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych firm. Wciąż ważnym czynnikiem rozwoju pozostanie wysoka absorpcja funduszy unijnych na finansowanie maszyn rolniczych.

Relatywnie najsłabiej powinien wyglądać sektor finansowania transportu drogowego. W strefie euro utrzyma się wprawdzie wysoki wzrost gospodarczy – 4,2% w 2022 roku według najnowszych prognoz EBC – co powinno wspierać eksport towarów z Polski, a tym samym zwiększać zapotrzebowanie na usługi polskich firm transportowych.

Najsłabiej powinien wyglądać sektor finansowania transportu drogowego

Jednak od lutego zaczną obowiązywać zapisy Pakietu Mobilności, co znacznie podwyższy koszty funkcjonowania przewoźników i mocno skomplikuje ich operacyjną działalność w obszarze usług kabotażowych. Nie pozostanie to bez wpływu na nastroje firm transportowych, a tym samym ograniczy ich zakupy inwestycyjne.

Czytaj także: Dlaczego warto wykupić auto w leasingu do końca roku?

Zmiany, które przyciągają młodych leasingobiorców

Z raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wynika,  w opinii zdecydowanej większości (87%) w perspektywie kolejnych 5 lat rola leasingu wzrośnie. Wzrost poza czynnikami makroekonomicznymi będzie wspierany zmianami, jakie „zaserwują” klientom same firmy leasingowe. EFL wskazuje na dwie najważniejsze – przesunięcie części sprzedaży do kanałów zdalnych oraz specjalizacja branżowa.

Zdecydowana większość́ badanych (80%) jest najbardziej zainteresowana tradycyjnym pozyskaniem finansowania w formie leasingu – poprzez kontakt osobisty z doradcą i co najwyżej przesyłanie skanów dokumentów e-mailem.

Ale tutaj daje o sobie znać pokoleniowość́. Najmłodsi przedsiębiorcy nie są już takimi entuzjastami tradycyjnego kanału (51%), co starsi koledzy (83% ‒ 90%). Chętniej porozmawialiby z doradcą zdalnie i skorzystali z systemu, który umożliwia przesyłanie danych i podpisanie umowy online (49% vs. ok. 30% wśród pozostałych grup) lub w pełni automatyczny proces zakupu leasingu poprzez platformę online (38% vs. ok. 21 ‒ 27% wśród pozostałych grup).

Po drugie, w perspektywie kolejnych lat należy spodziewać́ się większej specjalizacji branżowej poszczególnych leasingodawców.

Zdecydowana większość́ badanych (80%) jest najbardziej zainteresowana tradycyjnym pozyskaniem finansowania w formie leasingu

Wynika to przede wszystkim z trzech czynników. Po pierwsze, leasing wymaga wysokich kompetencji w zakresie ryzyka związanego z odsprzedażą przedmiotu.

Po drugie, budowanie bardziej atrakcyjnych ofert wymagać będzie lepszego zrozumienia branży, jej specyfiki.

I po trzecie, tej specjalizacji i personalizacji oczekują sami leasingobiorcy – największym oczekiwaniem aż 91% przedsiębiorstw wobec firm leasingowych jest spersonalizowana oferta.

Czytaj także: EFL: 5 pomysłów na biznes dla młodych przedsiębiorców

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy / EFL