Wyniki banków w II kw. lepsze od oczekiwań, nie było widać pogorszenia jakości portfeli kredytowych

Wyniki banków w II kw. lepsze od oczekiwań, nie było widać pogorszenia jakości portfeli kredytowych
Fot. stock.adobe.com/Vlad Kochelaevskiy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyniki giełdowych banków w II kwartale okazały się na ogół lepsze od oczekiwań rynkowych, poprawa wynikała głównie z wyższych przychodów podstawowych i niższych kosztów. Jakość portfeli nie pogorszyła się, a wzrost odpisów wynikał z zawiązywania rezerw na COVID-19. W III kwartale banki odczują największą presję na wynik odsetkowy i możliwe, że będzie wiadomo, jak radzą sobie klienci banków po zakończeniu programów pomocowych - uważają analitycy.
Wyniki giełdowych banków w II kwartale okazały się na ogół lepsze od oczekiwań rynkowych, poprawa wynikała głównie z wyższych przychodów podstawowych i niższych kosztów #banki #wyniki

Łączny zysk netto dziewięciu banków notowanych na GPW w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 1,6 mld zł. Wpływ na obraz rynku w II kwartale miały wyniki Alior Banku. Bank ten zawiązał dodatkowe rezerwy, o których poinformował przed publikacją wyników kwartalnych, a które nie zostały uwzględnione w oczekiwaniach rynkowych.

Bez uwzględnienia straty Alior Banku zysk ośmiu banków w II kwartale wyniósł 2,2 mld zł i był 12 proc. wyższy niż oczekiwano. Zysk netto w II kwartale spadł 41 proc. rdr i wzrósł 62 proc. kdk.

Czytaj także: Model biznesowy banków w okresie koronawirusa i niskich stóp procentowych >>>

„II kwartał był dobrym kwartałem dla sektora bankowego. Prawie wszystkie banki notowane na GPW – z tych co już opublikowały wyniki – pobiły konsensus od kilku do kilkudziesięciu procent. Głównymi przyczynami lepszego od oczekiwań wyniku netto były przychody podstawowe – najczęściej wynik odsetkowy, ale też wynik prowizyjny – jak również niższe koszty i czasami wyższe pozostałe przychody” – powiedział PAP Biznes analityk DM BDM Michał Fidelus.

Poniżej zsumowane wyniki 8 banków notowanych nas GPW (w mln zł, dane nie uwzględniają Alior Banku).

 2Q20202Q2020różnica
  wg konsensusu 
Wynik odsetkowy912090281,0%
Wynik z prowizji318830823,4%
Koszty ogółem55975885-4,9%
Saldo rezerw-2838-2853-0,5%
Zysk netto2232200011,6%

Wynik odsetkowy banków w II kwartale pod presją

Wynik odsetkowy w II kwartale był wyższy o 1 proc. od oczekiwań, natomiast wynik z prowizji przebił oczekiwania o 3,4 proc. Pierwsza linia przychodowa spadła 1 proc. rdr i 7 proc. kdk, natomiast druga wzrosła o 3 proc. rdr i spadła 4 proc. kdk.

Zdaniem analityka, ze względu na ostatnie obniżki stóp procentowych wynik odsetkowy banków w II kwartale pozostawał pod presją. Największe osłabienie tego wyniku spodziewane jest w III kwartale, może być ono jednak mniejsze niż banki szacowały to wcześniej.

„Wynik odsetkowy w większości przypadków zaskoczył pozytywnie. Banki spodziewają się, że dołek na wyniku odsetkowym będzie miał miejsce w III kwartale, natomiast część z nich wskazuje, że negatywny wpływ obniżek stóp procentowych na wyniki może być nieco mniejszy niż wcześniej oszacowały. Wynika to z kilku elementów – bankom szybciej i w większym stopniu niż zakładały udało się obniżyć koszty finansowania, wolumeny kredytowe nie były aż tak bardzo słabe, jak można tego było oczekiwań na początku pandemii, a dodatkowo pomogła nadpłynność” – powiedział Fidelus.

Czytaj także: KNF: na koniec czerwca 16 banków wykazało stratę w wysokości 467,3 mln zł >>>

Pod presją pozostawał także wynik prowizyjny i banki zapowiadają, że ta linia przychodowa w III kwartale może nie być istotnie lepsza.

„Wynik prowizyjny w II kwartale był pod presją. Relatywnie słaba była większość podstawowych elementów wyniku prowizyjnego takich jak przychody z kart, z działalności kredytowej, z obsługi rachunków czy zarządzania aktywami. Niemal w całym sektorze pozytywnie wyróżniły się natomiast przychody z działalności maklerskiej, szczególnie w tych bankach, które mają duży udział klientów detalicznych” – powiedział Fidelus

„Banki nie spodziewają się istotnej poprawy wyniku prowizyjnego w III kwartale, ale część z nich zapowiada zmiany w cennikach, które z kolei powinny pozytywnie przełożyć się na wynik prowizyjny już od IV kwartału” – dodał.

Wyniki 8 giełdowych banków w porównaniu rdr i kdk (w mln zł, dane nie uwzględniają Alior Banku)

 2Q20202Q20191Q2020rdrkdk
      
Wynik odsetkowy912092269773-1,1%-6,7%
Wynik z prowizji3188309933032,9%-3,5%
Koszty ogółem559758637406-4,6%-24,4%
Saldo rezerw-2838-1592-273578,2%3,7%
Zysk netto223237611379-40,6%61,9%

Jakość portfela kredytowego bez zmian

W II kwartale odpisy ośmiu giełdowych banków wyniosły 2,8 mld zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami. Odpisy wzrosły 78 proc. rok do roku i 4 proc. w porównaniu do I kwartału.

Zgodnie z oczekiwaniami banki kontynuowały w II kwartale tworzenie rezerw na COVID-19. Zdaniem analityka być może już w III kwartale będzie wiadomo jak radzą sobie przedsiębiorstwa i klienci detaliczni po zakończeniu programów pomocowych.

„W rezerwach rok do roku mamy bardzo duży wzrost, natomiast ciekawe jest to, że wzrost ten wynikał przede wszystkim z rezerw tzw. modelowych i był efektem zmian parametrów modeli w oczekiwaniu na możliwe pogorszenie w kolejnych kwartałach” – powiedział Fidelus.

„Jednocześnie banki wskazują, że nie obserwują pogorszenia jakości aktywów. W opinii banków cały czas pozytywnie na podmioty gospodarcze wpływała Tarcza Finansowa i inne programy pomocowe. Faktyczny obraz kosztów ryzyka będzie zatem widoczny dopiero na przełomie III i IV kwartału. Warto zauważyć, że zdecydowana większość klientów, którzy wracają z moratoriów obsługuje swoje zobowiązania na bieżąco” – dodał.

Z danych zebranych przez PAP Biznes wynika, że dziewięć giełdowych banków zawiązało w II kwartale rezerwy związane z COVID-19 o wartości 1,2 mld zł, czyli 22 proc. większe niż w I kwartale. U części banków rezerwy na ten cel były większe niż w I kwartale (np. w Pekao), u niektórych jednak były sporo niższe – w mBanku wyniosły ok. 27 mln zł, podczas gdy w I kwartale było do 148 mln zł.

Największe rezerwy na ten cel zawiązał w II kwartale Alior Bank – rezerwa portfelowa związana z COVID-19 wyniosła 418 mln zł. Wielkość zawiązanej rezerwy wynikała po części z faktu, że bank nie dokonywał takich odpisów w I kwartale. Tak wysoka rezerwa na COVID-19 zdecydowała, że Alior w II kwartale zanotował wysoką stratę netto (585,5 mln zł).

Rezerwy związane z COVID-19

Poniżej rezerwy związane z COVID-19 (w mln zł)

  II kw 2020I kw 2020
Pekao 281160
Santander BP 31119
mBank 27148
Handlowy 8453
ING BSK 150147
Millennium 960
Alior Bank 4180
BNP Paribas BP 8770
PKO BP 116228
SUMA 1203985

Banki tną koszty

Koszty operacyjne banków w II kwartale były blisko 5 proc. niższe niż oczekiwano. Zdaniem analityka DM BDM po osłabieniu strony przychodowej widać już w bankach pierwsze oszczędności po stronie kosztowej.

„Koszty w II kwartale zaskoczyły pozytywnie. Banki szukały oszczędności i ograniczyły przede wszystkim koszty rzeczowe. Widać był spadek kosztów marketingu czy doradztwa, wzrosły natomiast koszty związane z IT. Banki zapowiadają, że dalej będą szukać oszczędności przede wszystkim po stronie kosztów rzeczowych” – powiedział Fidelus.

„W pewnych przypadkach niższe koszty były efektem rozwiązywania rezerw na premie, co jest elementem niepowtarzalnym. Pewna część oszczędności kosztowych powinna być jednak trwała” – dodał.

Analityk zwrócił uwagę, że pandemia spowodowała przyspieszenie w bankach procesów takich jak digitalizacja czy rozwój bankowości mobilnej, banki coraz chętniej przechodzą też na system pracy zdalnej. Zdaniem Fidelusa model pracy hybrydowej też może przełożyć się na dodatkowe oszczędności w bankach.

Istotne spadki sprzedaży kredytów

„Charakterystyczną sprawą dla tego kwartału były zmiany wolumenów kredytowych – kredyty netto spadły około 2 proc. w stosunku do I kwartału 2020 roku. Banki udzielały mniej kredytów, co wynikało z jednej strony z ograniczonego popytu, a z drugiej z bardziej konserwatywnej polityki kredytowej banków” – powiedział Fidelus.

Ocenił, że w zasadzie wszystkie segmenty kredytowe cechowały istotne spadki sprzedaży.

„Niższa była produkcja hipotek, pożyczek konsumpcyjnych, leasingu, kredytów dla MSP. Największe spadki w ujęciu rok do roku dotyczyły kredytów konsumpcyjnych (40-60 proc.). W hipotekach spadek był trochę mniejszy – od 20 do 40 proc., a pozytywnie na tle sektora wyróżniały się Bank Millennium i Alior Bank, które tę wyjątkową sytuację wykorzystały do tego, by wzmocnić swoją pozycję rynkową w tym segmencie” – powiedział Fidelus.

„Ciekawie sytuacja wyglądała w ujęciu miesięcznym – dołek w sprzedaży produktów bankowych miał miejsce w kwietniu, natomiast maj i czerwiec był lepszy. Może to być dobrym prognostykiem na przyszłość i można oczekiwać, że w III kwartale sprzedaż kredytów pewnie nie będzie tak dobra jak rok temu, ale może być lepsza niż w II kwartale” – dodał.

Duży przyrost depozytów w bilansach banków

Analityk zwrócił uwagę, że II kwartale było widać za to duży przyrost depozytów w bilansach banków.

„To z kolei przełożyło się na bardzo wysoki wzrost papierów dłużnych w bilansach – były to głównie papiery PFR i BGK. Banki są nadpłynne i lokują środki w papiery dłużne, co może wspomagać wynik odsetkowy” – powiedział Fidelus.

Wyliczenia w tekście obejmują PKO BP, Pekao SA, Santander BP, mBank, ING Bank Śląski, Bank Handlowy, Bank Millennium, Alior Bank oraz BNP Paribas Bank Polska i oparte są na wcześniejszych prognozach trzynastu analityków. Dane nie obejmują Getin Noble Banku, który jeszcze nie opublikował wyników za ten okres.

Poniżej porównanie wyników netto i odpisów banków w poszczególnych kwartałach do konsensusów oczekiwań sporządzonych wcześniej przez PAP Biznes.

 Zysk netto vs konsensusOdpisy vs konsensus
II kwartał 202011,6 proc.-0,5 proc.
I kwartał 2020-7,1 proc.2,2 proc.
IV kwartał 20194,4 proc.-11 proc.
III kwartał 2019-1,1 proc.7,6 proc.
II kwartał 2019-0,2 proc.7,2 proc.
Źródło: PAP BIZNES