Wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych i nakłady inwestycyjne w dół w I-III kw. 2020 r.

Wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych i nakłady inwestycyjne w dół w I-III kw. 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/Song_about_summer
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 85,4 mld zł w I-III kw. 2020 r. i był niższy o 11,4% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

„Wynik finansowy brutto wyniósł 104,3 mld zł wobec 115,9 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 18,9 mld zł (wobec 19,5 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 85,4 mld zł i był niższy o 11,4% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 119,2 mld zł i był wyższy o 5,0 mld zł od uzyskanego w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku, a strata netto wyniosła 33,7 mld zł i zwiększyła się o 16 mld zł w skali roku. Podobnie jak przed rokiem zysk netto wykazało 77,7% ogółu przedsiębiorstw, a uzyskane przez nie przychody stanowiły 77,4% przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 85,2% przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 81% jednostek (przed rokiem 80,0%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 74,5% (wobec odpowiednio 87,2% przed rokiem).

Przychody ogółem były niższe o 4,1% r/r

Przychody ogółem były niższe o 4,1% r/r i wyniosły 2 285,0,7 mld zł, a koszty ich uzyskania spadły o 3,8% r/r do 2 180,76 mld zł. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 95,1% przed rokiem do 95,4%.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadły o 4,6%, a koszty tej działalności – o 4,7%, podano także.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 392 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Nakłady inwestycyjne spadły o 7,2% r/r

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych spadły (w cenach stałych) o 7,2% r/r i wyniosły 97,1 mld zł w I-III kw. 2020 r., podał także GUS, prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

„Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień br. wyniosły 97,1 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,2% niższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 15,2% w analogicznym okresie ub. roku i spadku o 6,1% w pierwszym półroczu br.). Nakłady na budynki i budowle obniżyły się o 3,4%, natomiast na zakupy zmniejszyły się o 9,3%. Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się z 62,2% przed rokiem do 60,2%. Nakłady realizowało 78,2% badanych podmiotów (wobec 80,2% w analogicznym okresie ub. roku)” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Pogorszenie koniunktury, nastroje przedsiębiorców i konsumentów pesymistyczne w IV kwartale 2020 r. >>>

Najgłębszy spadek nakładów (w cenach bieżących) notowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 17,7% wobec wzrostu o 3,5%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 13,4% wobec wzrostu o 27,8% przed rokiem). Niższe niż rok wcześniej były również nakłady w administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,5% wobec wzrostu o 23,2%), górnictwie i wydobywaniu (o 8% wobec wzrostu o 21%), przetwórstwie przemysłowym (o 7,6% wobec wzrostu o 13,4%), informacji i komunikacji (6,9% wobec wzrostu o 12,9%), wymienił Urząd.

„Wzrost nakładów wystąpił natomiast w obsłudze rynku nieruchomości (o 81,3% wobec wzrostu o 21,3% przed rokiem), budownictwie (o 14,4% wobec spadku o 11,5%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7% wobec wzrostu o 22%), oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 1,8% wobec wzrostu o 22,2%)” – czytamy dalej.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 392 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Źródło: ISBnews