Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł do 6,6 mld zł w 2018 r.

Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł do 6,6 mld zł w 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/Witthaya
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 6 601,8 mln zł w 2018 roku i był wyższy o 14,5% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 2 449,1 mln zł (wzrost o 7,5% r/r), a towarzystwa majątkowe 4 152,7 mln zł (wzrost o 19,1% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny. Składka przypisana brutto ogółem spadła o 0,3% r/r do 62 169,8 mln zł w 2018 r.

Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 6 601,8 mln zł w 2018 roku i był wyższy o 14,5% w skali roku #ubezpieczenia #ZakładyUbezpieczeń #GUS #statystyki #WynikiFinansowe @GUS_STAT

„Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 6 601,8 mln zł i był wyższy o 14,5% niż w 2017 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 2 449,1 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 4 152,7 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W 2018 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 62 169,8 mln zł (mniej o 0,3% niż w 2017 r.), z czego 21 704,8 mln zł stanowiła składka działu I, a 40 465,0 mln zł działu II, podano także.

„W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 36,3%, a zakładów działu II – 63,7%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, pomimo istotnego spadku, stanowiły nadal ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ” – czytamy dalej.

Czytaj także: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł rok do roku przy wzroście odszkodowań w 2018 r. >>>

W dziale II największą pozycję (61,6% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 4,5% i wyniosły 23 484,7 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,8%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,7%.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2018 r. wyniosły 41 675,4 mln zł i były wyższe o 4,6% niż w 2017 r., w dziale I wzrosły do 21 486,8 mln zł, a w dziale II do 20 188,6 mln zł.

Wynik techniczny

Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 6 034,8 mln zł i był wyższy o 18% niż w 2017 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 3 081,6 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 2 953,2 mln zł.

„W grupie ubezpieczeń casco pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny w wysokości 802,4 mln zł wobec 440,9 mln zł zysku w 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 459,2 mln zł wobec 474,5 mln zł zysku w roku poprzednim” – podał Urząd.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 192 080,5 mln zł (spadek w skali roku o 2,3%), z tego na dział I przypadało 94 951,3 mln zł, a 97 129,2 mln zł na dział II.

Źródło: ISBnews