Wynik finansowy netto ubezpieczycieli spadł o 7,1 proc. rdr, do 5,69 mld zł, w 2021 r.

Wynik finansowy netto ubezpieczycieli spadł o 7,1 proc. rdr, do 5,69 mld zł, w 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/greenbutterfly
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 5 690,6 mln zł w 2021 roku i był niższy o 7,1% w skali roku. Składki przypisane brutto ogółem wyniosły 69 222,4 mln zł w 2021 r., co oznacza wzrost o 9,1% r/r.

„Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 5 690,6 mln zł i był niższy o 7,1% niż w 2020 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 1 632,9 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 4 057,7 mln zł. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 5 113,4 mln zł i był niższy o 16% niż w 2020 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zmniejszył się do 2 143 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 2 970,4 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KNF: zysk netto ubezpieczycieli spadł rdr do 5,69 mld zł w 2021 r. >>>

W strukturze składek przypisanych brutto z działalności bezpośredniej ogółem składki zakładów działu I stanowiły 33,6%, a zakładów działu II – 66,4%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranych składek brutto, uzyskała grupa „ubezpieczenia na życie”. Kolejną pozycję zajmowała grupa „ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe”. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 41% i 32,1% wartości składek przypisanych brutto działu I, podano również.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 201 632,4 mln zł (zmniejszenie w skali roku o 1,5%), z tego na dział I przypadało 91 530,4 mln zł, a na dział II 110 102 mln zł.

„Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2021 r. wyniosły 41 302,7 mln zł i były wyższe o 4,2% niż w 2020 r., w dziale I zwiększyły się do 18 449,7 mln zł, a w dziale II do 22 853 mln zł” – zakończono.

Źródło: ISBnews