Wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym: po której uczelni najwyższe zarobki?

Wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym: po której uczelni najwyższe zarobki?
Fot. stock.adobe.com/fizkes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przedstawiamy wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym, których łączny staż pracy w 2018 roku nie przekraczał jednego roku.

Najwyższe miesięczne #wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy w 2018 roku otrzymywali absolwenci @SGHWarsaw – 4 500 PLN. Połowa z nich otrzymywała pensję, która mieściła się w przedziale od 3 733 PLN do 5 627 PLN

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) i uwzględniają jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W badaniu wzięły udział 51 432 osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie) lub magisterskie, wśród nich 3 588 osób to osoby z łącznym stażem pracy poniżej roku.

Przyjrzyjmy się zatem, ile wynosiły wynagrodzenia osób z wyższym wykształceniem w pierwszym roku pracy.

Czytaj także: Wynagrodzenia w Polsce: najlepsze miesiące mamy już za sobą >>>

Według danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy w 2018 roku otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 4 500 PLN. Połowa z nich otrzymywała pensję, która mieściła się w przedziale od 3 733 PLN do 5 627 PLN. Wśród pięciu uczelni wyższych, po których absolwenci osiągali najwyższe zarobki w pierwszym roku pracy, trzy z nich to uczelnie techniczne, tj. Politechnika Warszawska (4 210 PLN), Politechnika Wrocławska (4 200 PLN) i Politechnika Gdańska (4 000 PLN). Na czwartym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, po którym absolwenci w pierwszym roku pracy w 2018 roku zarabiali 4 100 PLN brutto.

Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów
wybranych uczelni wyższych w pierwszym roku pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

nazwa uczelni25% zarabiało

mniej niż

mediana25% zarabiało

więcej niż

Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie

3 7334 5005 627
Politechnika Warszawska3 4934 2105 500
Politechnika Wrocławska3 4934 2005 213
Uniwersytet Warszawski3 3274 1005 000
Politechnika Gdańska3 4934 0004 927
Politechnika Poznańska3 4944 0004 592
Akademia Górniczo-Hutnicza

w Krakowie

3 3004 0004 974
Politechnika Śląska (Gliwice)3 3003 7004 500
Uniwersytet Gdański3 0003 6614 300
Politechnika Łódzka3 0503 6364 461
Politechnika Krakowska

 

3 0713 6184 374
Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie

2 8003 6004 675
Uniwersytet Ekonomiczny

w Krakowie

2 8003 5004 100
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu2 7373 4934 205
Uniwersytet Łódzki2 6603 3493 900
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie2 7003 2503 734
Uniwersytet Wrocławski2 7753 2054 375
Uniwersytet Marii

Curie-Skłodowskiej

w Lublinie

2 7393 2004162
Politechnika Rzeszowska2 6443 1503 900
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu2 5003 1003 990

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni

Wśród absolwentów uczelni technicznych w pierwszym roku pracy w 2018 roku kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. Największa różnica w wynagrodzeniach pomiędzy płciami w 2018 roku występowała u osób, które ukończyły Politechnikę Warszawską. Luka płacowa wyniosła tam 22,2% (liczona jako iloraz różnicy między medianą wynagrodzeń brutto mężczyzn i kobiet przez medianę wynagrodzenia brutto mężczyzn). Również wśród osób, które ukończyły Politechnikę Rzeszowską wystąpiły duże różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Mediana zarobków kobiet była o 703 PLN brutto niższa niż mężczyzn.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów
wybranych politechnik kobiet i mężczyzn w pierwszym roku pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

nazwa uczelnipłećmedianaluka

płacowa

Politechnika Warszawskakobieta3 50022,2%
mężczyzna4 497
Politechnika Rzeszowskakobieta2 79020,1%
mężczyzna3 493
Politechnika Wrocławskakobieta3 80015,6%
mężczyzna4 500
Politechnika Lubelskakobieta3 00014,2%
mężczyzna3 497
Politechnika Śląska (Gliwice)kobieta3 49312,2%
mężczyzna3 980
Politechnika Krakowskakobieta3 50010,8%
mężczyzna3 924

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

W których województwach najwyższe zarobki?

Młodzi magistrzy w pierwszym roku pracy w 2018 roku najwięcej zarabiali w województwach: mazowieckim (4 000 PLN brutto), małopolskim (3 500 PLN brutto) i dolnośląskim (3 500 PLN brutto). Najniższe wynagrodzenia pobierali zatrudnieni w województwach: podlaskim (2 775 PLN brutto), kujawsko-pomorskim (2 710 PLN brutto) i podkarpackim (2 600 PLN brutto).

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów uczelni wyższych
z tytułem magistra w pierwszym roku pracy w różnych województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Ogólnopolski Badanie Wynagrodzeń >>>

Źródło: wynagrodzenia.pl