Wymiana pieca: Czyste Powietrze i BOŚ pomogą

Wymiana pieca: Czyste Powietrze i BOŚ pomogą
Marcin Mirka BOŚ Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak mądrze wykorzystać preferencyjne linie kredytowe, ulgi podatkowe i programy wsparcia z elementami dotacji do modernizacji energetycznej własnego domu - rozmawiamy z Marcinem Mirką Dyrektorem Departamentu Zarządzania Produktami w BOŚ Bank SA

Marcin Mirka: Zielona inwestycja klienta w rzeczywistości będzie obciążała jego budżet domowy w znacznie mniejszym stopniu niż wynikałoby to z cen obowiązujących na rynku #BOŚ #CzystePowietrze

Robert Lidke: W ostatnim czasie zmieniło się wiele przepisów istotnych dla osób zainteresowanych ograniczeniem swoich wydatków związanych z użyciem energii. Są preferencyjne linie kredytowe, ulgi podatkowe, programy wsparcia z elementami dotacji. BOŚ Bank specjalizuje się w finansowaniu tzw. zielonych inwestycji. Z jakich tego typu produktów, usług może skorzystać w Waszym banku osoba fizyczna, np. właściciel domu jednorodzinnego?

Marcin Mirka Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami BOŚ Bank: W naszym banku mamy zasadniczo dwa rodzaje ofert dla właścicieli domów. Pierwsza to atrakcyjne komercyjne finansowanie przedsięwzięć o charakterze ekologicznym. Myślę tu o „Pożyczce przejrzystej”, która jest komplementarna do programu „Czyste Powietrze”. Jest to produkt stworzony dla klientów, którzy albo chcą podjąć działania, które wykraczają poza zakres działań przewidziany w tym rządowym programie wsparcia, albo ich przedsięwzięcia nie zostały uznane za koszty kwalifikowane, co oznacza, że muszą skorzystać w tym zakresie z finansowania komercyjnego, bądź też poszukują finansowania pomostowego aby zrealizować inwestycję zanim otrzymają środki z programu „Czyste Powietrze”.

Oprocentowanie „Pożyczki przejrzystej” wynosi 4 procent. Warto pamiętać, że klienci realizujący cele proekologiczne mogą jednocześnie skorzystać z termomodernizacyjnej ulgi podatkowej, która obowiązuje od początku tego roku.

To jest oprocentowanie stałe czy zmienne?

Do 3 lat mamy stałe oprocentowanie, tak jak wspomniałem wynosi ono 4 procent w skali roku. Dla dłuższych pożyczek oprocentowanie zmienia się na WIBOR plus 3 procent. Ale mogę w tym miejscu powiedzieć, że BOŚ pracuje nad kredytem ze stałą stopą procentową na 10 lat. Dzięki temu klient podejmując inwestycje proekologiczne będzie wiedział, jakie środki na obsługę tego typu kredytu będzie musiał wydzielić ze swojego budżetu domowego w tym czasie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby tego typu kredyt otrzymać?

Wystarczy mieć zaplanowaną inwestycję. Klient musi wiedzieć, na co chce przeznaczyć pożyczone pieniądze. Po wykonaniu inwestycji, przychodzi do nas z dokumentami potwierdzającymi wykonanie inwestycji. Jeśli tych dokumentów nie dostarczy, to w takim przypadku przechodzimy na w pełni komercyjne finansowanie projektu.

Klient musi mieć wkład własny?

To nie jest potrzebne. Finansujemy 100 procent danej inwestycji.

A co jest drugą ofertą BOŚ Banku?

Mamy umowy z kilkoma Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każdy z tych funduszy ma swoje własne cele ekologiczne, na które oferuje preferencyjne finansowanie.

Część funduszy samodzielnie rozpatruje wnioski o dofinansowanie projektów, część robi to wspólnie z nami. Są to środki na termomodernizację, wymianę kotłów grzewczych, wymianę wszelkich źródeł ciepła i inne zadania związane z ochroną środowiska. Aby otrzymać preferencyjne finansowanie trzeba spełnić różne kryteria. W każdym z funduszy są one nieco inne. Wszędzie powtarza się jedno kryterium – dane przedsięwzięcie musi powodować pozytywne i trwałe efekty ekologiczne , np. wymieniony kocioł do grzania domu musi być dla środowiska mniej uciążliwy, niż stary i funkcjonować bez żadnych zmian przez określony okres np. 3 lata.

Kryterium dochodowe nie jest tu istotne. Ważne jest, aby klient miał zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu, w którym to kredycie będzie otrzymywał dofinansowanie do spłacanych rat.

Klient korzystający z kredytu lub z kredytu z dofinansowaniem ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odpisanie od dochodu przez 3 lata 53 tysięcy złotych.

Tu nie ma znaczenia, czy klient korzystał ze środków własnych czy z kredytu.  Oczywiście otrzymanego wsparcia finansowego nie można odliczać od dochodu, ale kwoty wydane z kredytu lub ze środków własnych oczywiście tak.

Czytaj także: Czyste Powietrze i ulga termomodernizacyjna – jak wykorzystać?

Mamy jeszcze oprócz ulgi podatkowej, wsparcia ze strony Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i preferencyjnego kredytu BOŚ Banku czwartą możliwość sfinansowania inwestycji ekologicznej, – czyli rządowy program Czyste Powietrze.

W programie Czyste Powietrze bank oferuje finansowanie komplementarne, można powiedzieć uzupełniające i pomostowe.  Chcąc skorzystać z tego programu Klient składa wniosek o udział w programie. Jego wniosek rozpatruje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Klient czeka na decyzję. BOŚ oferuje takim klientom komercyjny produkt, jakim jest kredyt z ceną finansowania, jakie oferuje Czyste Powietrze, czyli WIBOR plus 0,7 marży. To oznacza, że klient natychmiast po otrzymaniu pozytywnej decyzji z WFOŚiGW,  może rozpocząć swoją inwestycję finansując ją środkami z Banku. Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW, może w całości spłacić nasz produkt z otrzymanych środków lub spłacać go zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem nawet przez 10 lat.

Specyfiką Banku Ochrony Środowiska są ekolodzy, którzy pomagają klientom w doborze najlepszego rozwiązania technologicznego dla ich budynku mieszkalnego

Rzeczywiście jesteśmy jedynym bankiem w Polsce, który zatrudnia inżynierów ekologów, praktyków rynku.  Mogą oni podpowiedzieć klientowi, jakie rozwiązanie jest najlepsze dla klienta pod kątem efektywności energetycznej w relacji do  kosztów poniesionych na daną inwestycję. Także doradzają jak dane przedsięwzięcie najkorzystniej sfinansować biorąc pod uwagę dostępne programy wsparcia, linie kredytowe, czy ulgę podatkową.

A gdyby to Pan, posiadając tę wiedzą, którą Pan ma, jako pracownik BOŚ Banku zajmujący się produktami finansującymi inwestycje miał doradzić klientowi, który zamierza zmodernizować swój dom, to co by mu Pan w pierwszej kolejności podpowiedział?

Przede wszystkim doradziłbym mu skorzystanie z programu Czyste Powietrze. Tam są bardzo korzystne rozwiązania pożyczkowe i dotacyjne. Połączyłbym ten program z finansowaniem z BOS-ia, po to, aby  szybko i kompleksowo wykonać prace remontowe. Jak już wcześniej mówiłem środki finansowe z banku i programu Czyste Powietrze są tak samo oprocentowane. Klient po otrzymaniu środków z programu Czyste Powietrze może zdecydować, czy finansowanie pomostowe banku spłaca, czy też pozostaje z jednym i z drugim finansowaniem.

Jeśli ktoś chce przeprowadzić remont, którego nie można sfinansować  z programu Czyste Powietrze, to proponuję mu sprawdzenie możliwości finansowania z samorządowych programów wsparcia,  programów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Przejrzyste pożyczki, lub z samej naszej pożyczki. W każdym przypadku można skorzystać z termomodernizacyjnej ulgi podatkowej.  W efekcie „zielona” inwestycja klienta w rzeczywistości będzie obciążała jego budżet domowy w znacznie mniejszym stopniu niż wynikałoby to z cen obowiązujących na rynku.

 

Źródło: aleBank.pl