Wydarzenia: Wielkie wyzwania dla małych banków

Wydarzenia: Wielkie wyzwania dla małych banków
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.07-08..foto.026.a.400xPodwójne wyróżnienie dla Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu - tym tyleż symbolicznym, co wymownym gestem rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pod hasłem "Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku", zorganizowana 14 czerwca br. w gmachu radomskiej uczelni. Odznakę "Za Zasługi dla Spółdzielczości" przyznała UTH Krajowa Rada Spółdzielcza, natomiast Krajowy Związek Banków Spółdzielczych uhonorował wydział ekonomiczny tej uczelni odznaką "Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej ".

Karol Jerzy Mórawski

Wyróżnienia KZBS wręczono również zasłużonym pracownikom UTH. Złoty Krzyż Zasługi im. ks. Piotra Wawrzyniaka otrzymali: rektor UTH prof. Zbigniew Łukasik oraz dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH prof. Jan Bednarczyk. Wśród wyróżnionych Srebrną Honorową Odznaką im. Franciszka Stefczyka znalazły się natomiast dr Aneta Kosztowniak oraz dr Marzena Sokol z Wydziału Ekonomicznego radomskiej uczelni.

Karol Jerzy Mórawski
Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Autor wielu publikacji z zakresu
krajoznawstwa, dziejów Warszawy oraz polskiej
motoryzacji. Współpracował m.in. z redakcjami
dzienników „Życie”, „Dziennik – Polska, Europa,
Świat” oraz „Polska The Times”. Od 2010 r.
współpracuje z Wydawnictwem Centrum
Prawa Bankowego i Informacji, przygotowując
artykuły dla „Miesięcznika Finansowego BANK”,
„Nowoczesnego Banku Spółdzielczego”, „Kuriera
Finansowego – Nowoczesne Zarządzanie
Biznesem” oraz portalu aleBank.pl.

Łączyć optymizm z racjonalizmem

– Polska obok takich państw, jak Niemcy i Włochy jest jednym z krajów, w których bankowość spółdzielcza odgrywa istotną rolę – podkreślił, rozpoczynając obrady prof. Sławomir Bukowski, reprezentujący UTH w Radomiu. Przypomniał on, iż lokalne instytucje finansowe przeszły z sukcesem przez niełatwy okres transformacji ustrojowej, co wiązało się z gruntowną zmianą zarówno strategii, jak i sposobu funkcjonowania. Ale wyzwania nie skończyły się wraz z eliminacją reliktów gospodarki centralnie planowanej czy wejściem do Unii Europejskiej. – Nie jest tak źle, jak mówią pesymiści, nie jest tak dobrze, jak myślą optymiści – tak sytuację spółdzielczych instytucji finansowych nad Wisłą ocenił prof. Marian Żukowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nawiązując do słów prof. Jana Szambelańczyka, prelegent wskazał, że w obecnej sytuacji banki lokalne oraz ich zrzeszenia muszą umiejętnie łączyć optymizm z racjonalizmem. Ten ostatni jest nieodzowny chociażby do trafnej oceny ryzyka – wszak bank spółdzielczy, niezależnie od swej formy organizacyjnej, pozostaje przedsiębiorstwem i jak każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, powinien umieć szacować ryzyko. Nierzadko samo rozgraniczenie pomiędzy szansą i ryzykiem stanowić może niemałe wyzwanie; dla przykładu – dobrze rozbudowana sieć stacjonarnych oddziałów (ok. 40% placówek w Polsce należy do spółdzielców) z jednej strony oznacza przewagę banków spółdzielczych nad komercyjnymi na obszarach niskiego ubankowienia, z drugiej zaś generuje całkiem spore koszty.

Prof. Żukowski surowo ocenił obecny model biznesowy bankowości spółdzielczej; jego zdaniem jest on „konserwatywny, nierozwojowy i nie wyczerpuje możliwości lokalnych placówek”. Aby zmienić status quo, nie wystarczą siły lokalnych instytucji finansowych i zrzeszeń; prelegent zaapelował o utworzenie w tej kwestii ogólnopolskiego porozumienia, obejmującego administrację publiczną, Kościół oraz organizacje pozarządowe.

W obliczu regulacyjnego tsunami

Ewolucja modelu polskiej bankowości spółdzielczej na przestrzeni ostatnich 25 lat była tematem prezentacji przygotowanej przez Krystynę Majerczyk- Żabówkę, prezes KZBS. Kluczowe znaczenie dla transformacji sektora miały cztery akty ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI