Wydarzenia: Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej

Wydarzenia: Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej
Zdjęcia: THINKTANK/Jerzy Krupowies/Fotobarwa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Takie było hasło konferencji zorganizowanej przez Ośrodek THINKTANK, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt wsparli partnerzy – Provident, Siemens, Philips Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Global Compact Network Poland i Stowarzyszenie Rota. 

Konferencję zorganizowano w ramach projektu THINKTANK – 30-lecie gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Biznesie co dalej? Całemu projektowi patronuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Poza liderami biznesu uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych, zawiązków zawodowych oraz eksperci z dziedzin stanowiących przedmiot merytorycznej agendy spotkania.

–W tym roku upływa 30 lat od startu transformacji gospodarczej i ustrojowej. W tym czasie biznes w Polsce bardzo się rozwinął i dojrzał. Wzrosły też społeczne oczekiwania wobec przedsiębiorców. Wielu naszych interesariuszy uważa dziś, że zysk w gospodarce jest nadal ważny, ale nie powinien być wyłącznym celem przedsiębiorstw. Rewolucja cyfrowa zmienia świat i gospodarkę, ale trzeba też dostrzegać wynikające z niej zagrożenia. Pracownikom nie chodzi już wyłącznie o tworzenie miejsc pracy, ale o to, by były to dobre miejsca pracy. W dodatku wkrótce konkurentami ludzi staną się roboty i sztuczna inteligencja, a to oznacza ogromne zmiany społeczne. Konsumenci z kolei chcą, by firmy robiły zdecydowanie więcej dla ratowania środowiska i naszej planety – stwierdził na wstępie Zbigniew Gajewski, partner w Ośrodku THINKTANK

– W 1989 r. dokonały się radykalne zmiany w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. Wcześniej liderami w zatrudnieniu były przedsiębiorstwa państwowe. Zmiany dotknęły przedsiębiorców i ich roli w systemie. Jednym z bardziej widocznych skutków przekształceń systemowych w Polsce jest wzrost liczby przedsiębiorstw. Pojawiło się wiele nowych przedsięwzięć w małych firmach, stawiających pierwsze kroki na rynku. Obecnie to właśnie małe i średnie firmy pełnią coraz ważniejszą rolę w polskiej gospodarce, wpływając na jej kształt. W krajach UE stanowią 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Dzięki sektorowi MŚP rozwija się prywatna własność środków produkcji. Firmy biorą aktywny udział w procesie zmian w strukturze przemysłowej kraju inicjując powstawania i rozwoju nowych dziedzin produkcji oraz nowych rodzajów usług. Coraz większej wagi i znaczenia nabiera idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Doświadczenia pokazują, że strategiczne wdrażanie CSR przynosi przedsiębiorstwom korzyści. Jest to również sposób na prowadzenie biznesu i osiąganie przewagi konkurencyjnej. – Cieszę się, że społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej funkcjonuje w naszej świadomości gospodarczej – zakończyła swoje wystąpienie wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wyzwania cywilizacyjne

Panel ekspercki „Co wynika dla biznesu z najważniejszych dziś wyzwań cywilizacyjnych w Polsce i na świecie” moderował Zbigniew Gajewski. Uczestniczyli w nim: Julia Krysztofiak-Szopa, prezes zarządu Startup Poland; prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii im. Leona Koźmińskiego; Jakub Sawulski, kierownik Zespołu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym; Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS i Kamil Wyszkowski, przedstawiciel oraz dyrektor generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Paneliści zgodzili się, że największe wyzwanie współczesnej doby stanowią zmiany klimatyczne oraz brak w Polsce nowatorskich, przyjaznych klimatowi produktów, a te przecież zdecydują o konkurencyjności polskiego biznesu na rynku globalnym. Nie mniej ważnym wyzwaniem jest rewolucja cyfrowa, zwłaszcza zaś sztuczna inteligencja. Paliwo rozwoju stanowią współcześnie dane, ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie przez uczące się aplikacje. Rozwój technologii to także swoista odpowiedź na brak rąk do pracy i spadek wydajności, to szansa i wyzwanie, zwłaszcza w obszarze nierozpoznanych dotąd zagrożeń związanych z postępem technologii cyfrowych.

W trakcie ostatniego szczytu klimatycznego liderzy opinii kwestionowali twarde dane wskazujące na rozregulowanie klimatu, co dla samej tylko Afryki oznacza niedostatek wody i kryzys żywnościowy dotykający ¼ populacji tego kontynentu. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK