Wydarzenia: Powiało optymizmem

Wydarzenia: Powiało optymizmem
Od lewej: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; Zdzisław Kupczyk, ówczesny prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA; Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Spółdzielczość to jedna z najbardziej korzystnych i obywatelskich form zrzeszania się ludzi – słowa ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wypowiedziane podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, powinni wziąć sobie do serca ludzie odpowiedzialni za funkcjonowanie polskiej bankowości lokalnej. Większa skłonność do współdziałania poszczególnych banków i wykorzystanie potencjału zrzeszeń to najskuteczniejszy sposób, by w czasach niepewności i dynamicznych zmian spółdzielcy utrzymali pozycję na rynku.

Karol Majak

W dobie cyfryzacji i globalizacji najzwyczajniej nie opłaca się być swobodnym elektronem na rynku finansowym. Doskonale o tym wiedzą przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za ład i stabilność tego rynku, jak Mirosław Panek, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Podczas uroczystej gali wieńczącej pierwszy dzień obrad zwrócił on uwagę, że procesy konsolidacyjne i korzystanie z oferty firm zewnętrznych to najskuteczniejsze sposoby na redukcję kosztów w bankowości spółdzielczej.

Potrzebę pogłębionej integracji wskazywała też Małgorzata ­Iwanicz-Drozdowska, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Nawiązując do hasła przewodniego wydarzenia („Wyzwania modernizacyjne bankowości spółdzielczej w dobie konsolidującego się rynku usług finansowych), podkreśliła, iż postęp technologiczny i konsolidacja stanowią dowód na dojrzałość bankowości spółdzielczej. Działania o charakterze integracyjnym przybierać mogą różne formy, poczynając od wspólnej realizacji projektów, aż po łączenie się niewielkich instytucji w silniejsze podmioty. – Wprowadzanie nowych technologii stanowi bardzo dobry bodziec dla procesów łączeniowych. Skoro w pojedynkę trudno jest osiągnąć cel w postaci zaawansowania technologicznego, można to zrobić, łącząc się w silniejsze podmioty – przypomniała przedstawicielka nadzoru. Przestrzegła również przed postrzeganiem działań integracyjnych czy wręcz konsolidacyjnych w kategorii rozwiązywania sytuacji kryzysowych. – Procesy łączeniowe powinny odbywać się wtedy, kiedy wszyscy partnerzy są w dobrej kondycji i mają wspólny cel do osiągnięcia. Wtedy połączenie generuje korzyści dla obydwu stron. Jeśli jeden z partnerów popadnie w kłopoty, sytuacja nie jest już tak komfortowa i negocjacje wyglądają inaczej – oceniła prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. I zaapelowała do przedstawicieli obydwu zrzeszeń o to, by stymulowali procesy integracyjne.

Postulat ten w pełni podzielają reprezentanci polskiego sektora bankowego. – Jeżeli potrafimy dokonać tam, gdzie to jest niezbędne, pewnej konsolidacji bądź restrukturyzacji oraz skoncentrować wspólne działania, by osiągnąć znacznie lepsze rezultaty w działalności biznesowej, to bez wątpienia powinniśmy z tego skorzystać (…). Od nas samych zależy, czy sprostamy tym wyzwaniom i wykorzystamy niepowtarzalną szansę, jaką stwarza działanie wspólnotowe i efekt skali  – podkreślił Krzysztof ­Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Digitalizacja i tradycja to pojęcia komplementarne

Najpoważniejszym wyzwaniem dla lokalnego sektora finansowego pozostaje modernizacja technologiczna, będąca w istocie ustawicznym procesem dostosowywania posiadanych zasobów i produktów do postępu w branży IT oraz zmieniających się równie szybko oczekiwań klientów. Występujący podczas Forum prelegenci – zarówno ci reprezentujący stronę rządową, nadzór, jak i sami bankowcy – wielokrotnie podkreślali, że digitalizacja w żadnym razie nie jest antytezą tradycji spółdzielczych. – Nowoczesne rozwiązania technologiczne powinny mieć charakter komplementarny do bliskich związków ze społecznością lokalną. Należy mieć świadomość, że młode pokolenie korzystające z usług bankowych ma inne wymagania niż poprzednie generacje. Na tę kolejną rzeszę klientów należy się odpowiednio przygotować, utrzymując jednocześnie relacje ze społecznością lokalną – stwierdziła Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.

Potrzebę konsekwentnej cyfryzacji lokalnych instytucji finansowych jeszcze silniej wyakcentował szef resortu rolnictwa. – Jeżeli bank nie będzie umiał wejść w bankowość elektroniczną, jeżeli nie będzie umiał obsługiwać ludzi w taki sposób, żeby nie stali w kolejkach, to taka instytucja straci klientów. (…) Jakość obsługi, przyjazność wobec klientów, dostępność sieci placówek są oczywiście waszą przewagą, ale to nie jest przewaga dana raz na zawsze – zauważył Jan Krzysztof Ardanowski.

Z tej nieuchronnej konieczności doskonale zdają sobie sprawę sami bankowcy, czego dowodem jest zaangażowanie w upowszechnianie płatności mobilnych. Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku przypomniał, że instytucje należące do kierowanego przezeń zrzeszenia konsekwentnie wdrażają wszystkie schematy zapłaty przy użyciu smartfonu. Klienci grupy SGB już dziś korzystać mogą z ­BLIKA, Google Pay i Apple Pay, a już niedługo zostaną im udostępnione również płatności firm Garmin i Fitbit. Zrzeszenie będzie trzecią instytucją bankową w Polsce oferującą wszystkie warianty płatności mobilnych.

Potencjał rozwojowy lokalnych instytucji finansowych dostrzegają też dostawcy technologii cyfrowych, którzy podczas tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej parafowali list intencyjny w sprawie współdziałania w zakresie wdrożenia jednolitego standardu BS API oraz instrumentów z zakresu cyberbezpieczeństwa dla bankowości spółdzielczej. Wśród sygnatariuszy przełomowego dokumentu znalazły się obydwa banki zrzeszające, izby gospodarcze sektora finansowego – Związek Banków Polskich i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych – oraz dostawcy technologii, warto jednak podkreślić, że inicjatywa otwarta jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI