Wydarzenia: Posiedzenie Sekcji banków spółdzielczych i banków zrzeszających w Związku Banków Polskich

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.11.foto.030.400x20 października 2015 r. pod przewodnictwem Teresy Kudlickiej, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku i Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich obradowała Sekcja banków spółdzielczych i banków zrzeszających. W spotkaniu uczestniczył dr Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Piotr Matwiej

W trakcie spotkania przeprowadzono prezentację Bankowego Funduszu Gwarancyjnego „Banki spółdzielcze – analiza sytuacji i ryzyka związane z ich działalnością.”, omówiono nowy model określania składek na rzecz BFG, przedstawiono także informację o podejmowanych przez banki zrzeszające działaniach w zakresie implementowania Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zrelacjonowano przebieg prac nad utworzeniem i organizacją jednostek zarządzających systemami ochrony, przebiegu Forum Liderów Banków Spółdzielczych i prace Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej.

Jerzy Pruski, omawiając prezentację Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwrócił uwagę na trendy towarzyszące rozwojowi sektora banków spółdzielczych. Najistotniejsza – w ocenie BFG – jest rola, jaką sektor bankowości spółdzielczej spełnia w społecznościach lokalnych, dostarczając im komplet usług finansowych. Przy badaniu jego sytuacji brano pod uwagę na liczbę placówek bankowych (29,1%), stan zatrudnienia (19,4%), zabezpieczenie płynności, stan depozytów (9,5%), wysokość sumy bilansowej (6,2%), wartość kredytów udzielanych przez sektor bankowości spółdzielczej (6,5%) oraz wynik netto sektora (4,5%) na koniec II kwartału br.

Prezes BFG podkreślił, że o potencjale sektora bankowości spółdzielczej w pierwszej kolejności decydują liczba placówek bankowych, zatrudnienie w sektorze bankowości spółdzielczej, pozyskiwane przez nią oszczędności oraz udzielane kredyty. Dr Jerzy Pruski zwrócił też uwagę na problemy efektywnościowe, relację ponoszonych kosztów, na rosnący udział kredytów klientów w sumie bilansowej i strukturze aktywów oraz skoncentrowanie części środków w bankach zrzeszających.

Wskazał również na wzrost znaczenia udzielanych przez banki spółdzielcze kredytów dla przedsiębiorstw. Jest to niewątpliwie wynik poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów, w niektórych bankach sięga 45-75 proc. wolumenu udzielanych pożyczek. Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw jest wypadkową polityki finansowej realizowanej przez banki spółdzielcze, zwłaszcza te o znacznych aktywach. Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mówił również o zagospodarowywaniu przez te instytucje nadwyżek środków płynnych w bankach zrzeszających, co niewątpliwie przekłada się na zmianę struktury portfela udzielanych kredytów. Wspomniał o pogarszaniu się jakości portfela i niskim poziomie wyrezerwowania udzielanych kredytów. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI