Wydarzenia: Pierwsza w historii wspólna kampania produktowa banków spółdzielczych SGB okazała się sukcesem

Wydarzenia: Pierwsza w historii wspólna kampania produktowa banków spółdzielczych SGB okazała się sukcesem
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Realizacja projektu "Konto za złotówkę" (czyli wdrożenie jednolitej oferty produktowej w niemal wszystkich bankach spółdzielczych SGB - http://www.sgb.pl/konto-za-zlotowke/) oraz wdrożenie w ramach tych prac aplikacji mobilnej Portfel SGB 2.0 (http://www.sgb.pl/portfel-sgb/) to nowe otwarcie dla banków spółdzielczych SGB i duży krok w stronę konkurencyjności grupy SGB na rynku bankowości mobilnej.

Nie było i nie ma w Polsce (a być może i w Europie) drugiej takiej aplikacji mobilnej interfejsującej on­line około 200 różnych systemów bankowych. Po­tencjał wykorzystania aplikacji to około 1 800 000 klien­tów grupy SGB zamieszkujących głównie średnie i małe miejscowości, co dodatkowo ma istotne znaczenie w kwe­stii dostępności nowoczesnych technologii bankowych na terenach mniej zurbanizowanych.

Główny przekaz kampanii stanowiła wspólna oferta produktowa obejmująca prowadzenie rachunku, kartę zbliżeniową Mastercard oraz dostęp do aplikacji mobil­nej w ramach „Konta za Złotówkę”. W spocie do banku przychodzi mała dziewczynka, która przepytuje doradcę bankowego z oferty. Dowiaduje się, że prowadzenie konta kosztuje 1 zł, a karta i aplikacja mobilna są darmowe. „To uczciwe, możesz zakładać” – mówi na końcu do swojego taty, który, jak się okazuje, siedzi tuż obok córki.

W kampanii wprowadzono również rebranding, w którym logotyp Spółdzielczej Grupy Bankowej zastą­piono bankami spółdzielczymi SGB.

– Banki spółdzielcze SGB to blisko 200 autonomicznych instytucji finansowych, a nie sieć oddziałów. Oferty poszcze­gólnych banków mogą się od siebie różnić, dlatego wy­pracowaliśmy pierwszy wspólny produkt dla nowych klientów, który oparty jest na prostych i przejrzystych zasadach. – mówił, podsumowując kampanię i jej efekty, Paweł Pyzik, wiceprezes zarządu, p.o. prezesa zarządu SGB-Banku S.A.

Za projekt wdrożeniowy produktu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI