Wydarzenia i Opinie | Webinarium PAB-WIB | Jak budować relacje banków z udziałowcami?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podstawą europejskiej bankowości spółdzielczej jest lokalny charakter instytucji, które realizują swe cele przez silne więzi regionalne. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma właściwe kształtowanie relacji pomiędzy bankiem a jego udziałowcami.

Przypomniał o tym dr Andrzej Banasiak, koordynator Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości, podczas webinarium, poświęconego problematyce członkostwa w lokalnych instytucjach finansowych. Przypomniał, że w obecnych, pandemicznych uwarunkowaniach specyfika lokalnej bankowości, w szczególności zaś relacje z lokalnymi społecznościami i przedsiębiorcami, mogą znacznie ograniczać skutki recesji. Podstawą do dyskusji były wnioski z raportu, przygotowanego w ramach programu, koncentrujące się wokół więzi łączących banki spółdzielcze z ich udziałowcami.

Spółdzielcy, nie idźcie tą drogą

Czy polscy spółdzielcy wykorzystują te możliwości i co są w stanie zaoferować swym właścicielom w sytuacji, gdy nie mogą oni liczyć na efektywne wynagrodzenie z tytułu dywidendy? Do kwestii tej odniósł się prof. dr hab. Jan ­Szambelańczyk, kierownik zespołu przygotowującego raport. Zwrócił uwagę, iż jednolite regulacje dla banków komercyjnych i spółdzielczych skutkują komercjalizacją tych ostatnich, co nie jest pożądane. Przejęcie wzorców z bankowości komercyjnej przekłada się negatywnie na relacje z interesariuszami, do których, obok udziałowców i aktualnych klientów, zaliczają się mieszkańcy pobliskich miejscowości, będący potencjalnymi klientami, ale również pracownicy banku i podmioty powiązane z nim kapitałowo bądź organizacyjnie.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK