Wydarzenia i Opinie | Webinarium PAB-WIB | Czy w Polsce opłaca się wynajmować mieszkania?

Wydarzenia i Opinie | Webinarium PAB-WIB | Czy w Polsce opłaca się wynajmować mieszkania?
Fot. Hurca!/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Własne mieszkanie to jeden z najważniejszych celów Polaków. Analizy, przeprowadzone przez ekspertów Warszawskiego Instytutu Bankowości wskazują jednak, iż może sobie na nie pozwolić co czwarta polska rodzina. Coraz pilniejsze staje się wypracowanie systemowych rozwiązań, zarówno w obszarze komercyjnego, jak i socjalnego najmu lokali.

W istocie mieszkania tkwi konflikt. Mieszkanie (…) zaspokaja potrzeby zaliczane do podstawowych, a jednocześnie jest dobrem bardzo drogim, przez co nie jest dostępne dla wszystkich na warunkach rynkowych” – przypominają autorzy raportu WIB, poświęconego preferencjom Polaków w dziedzinie mieszkalnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem najmu. Czynnikiem determinującym dostępność lokali nie mogą być wyłącznie zasady rynkowe, gdyż prowadziłoby to do zaostrzenia napięć i wybuchu protestów społecznych. Niezbędna jest pewna dekomodyfikacja zasobu lokalowego, co pozwoli wszystkim gospodarstwom domowym, niezależnie od statusu materialnego, zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe.

Wypośrodkowanie pomiędzy względami ekonomicznymi i społecznymi nie jest zadaniem łatwym, o czym świadczy różnorodność systemów mieszkaniowych w poszczególnych krajach, jak i ich zmienność w czasie. „Istotnym źródłem tych różnic jest zakres interwencjonizmu publicznego” – odnotowano w opracowaniu „Preferencje oraz oczekiwania społeczeństwa polskiego w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz zakresu i jakości usług najmu”, przygotowanym w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości przez zespół w składzie: prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak, dr Beata Wieteska-Rosiak, dr Anna Miklaszewska i dr Konrad Żelazowski i zaprezentowanym podczas webinarium 4 grudnia ub.r. (http://www.alebank.pl/WebinariaPABWIB).

Strategia mieszkaniowa państwa powinna wpisywać się w politykę społeczno-gospodarczą, a równocześnie uwzględniać problem dostępności lokali. Nadmiar mechanizmów wolnorynkowych prowadzi do wykluczenia mieszkaniowego, zaś źle rozumiany interwencjonizm prowadzić może z jednej strony do dekapitalizacji zasobów lokalowych, z drugiej zaś do demoralizacji lokatorów.

Własne „M” dla nielicznych

Jak wygląda sytuacja finansowa Polaków w kontekście ich potrzeb mieszkaniowych? Bazując na danych za rok 2019, eksperci WIB wyodrębnili cztery poziomy zamożności. 15% społeczeństwa stanowi sferę skrajnego ubóstwa, dysponując miesięcznym dochodem rozporządzalnym w wysokości 710 zł na jedną osobę. Ludzie ci nie mogą zaspokoić swych fundamentalnych potrzeb bez korzystania z pomocy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK