Wydarzenia: Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Wyróżnienia za wkład w budowę współpracy sektora publicznego i bankowego

Wydarzenia: Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Wyróżnienia za wkład w budowę współpracy sektora publicznego i bankowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Forum Bankowo-Samorządowe 2018 to kolejna edycja dorocznego spotkania samorządowców i bankowców organizowanego przez Związek Banków Polskich we współpracy z partnerami samorządowymi. Celem forum było lepsze zrozumienie i edukacja wzajemna obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Istotny był także dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom. Oprócz przedstawicieli środowiska bankowego i samorządowego, tradycyjnie już uczestniczyli w nim reprezentanci instytucji odpowiedzialnych za politykę pieniężną państwa.

Łukasz Bogusz
główny specjalista w Zespole ZBP ds. Programów Publicznych
i Środowisk Gospodarczych

Szczególnym punktem forum było wręczenie wyróżnień dla bankowców, samorządowców i instytucji w uznaniu za konstruktywną współpracę i budowanie dialogu pomiędzy sektorem bankowym i samorządem terytorialnym w Polsce.

Piotr Piłat, dyrektor ds. relacji SGB-Banku SA.

Związek Banków Polskich oraz partnerzy wydarzenia przyznali trzy specjalne wyróżnienia w podziękowaniu za osobisty wkład i profesjonalne zaangażowanie w rozwój dialogu międzyśrodowiskowego oraz za wkład w budowanie współpracy sektora publicznego i bankowego na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym aktywne współdziałanie w zakresie rozwoju oferty rynku finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego. Wyróżnienie otrzymali: Adam Struzik, przewodniczący Konwentu Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek województwa mazowieckiego, wiceprezes zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Marek Olszewski, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich Rze- czypospolitej Polskiej oraz dr inż. Elżbieta Berezowska, przewodnicząca Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, skarbnik województwa dolnośląskiego.

Z okazji 25. rocznicy restytucji Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Banków Polskich otrzymał specjalne podziękowania w uznaniu za wkład w budowę współpracy sektora publicznego i bankowego na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym za aktywną współpracę w zakresie rozwoju oferty rynku finansowego dla gmin wiejskich. Podziękowania Związku Gmin Wiejskich RP dla Związku Banków Polskich odebrali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił dwie instytucje finansowe w uznaniu wkładu w budowę współpracy sektora publicznego i bankowego na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym za aktywność w zakresie rozwoju oferty rynku finansowego dla gmin wiejskich. Wyróżnienia z rąk Marka Olszewskiego, przewodniczącego zarządu Związku Gmin ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI