Wydarzenia: Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej

Wydarzenia: Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Polskiej Spółdzielczości w porozumieniu ze Spółdzielczą Grupą Bankową oraz Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych przystąpił do organizacji wystawy przedstawiającej ponad 150-letnią historię bankowości spółdzielczej. Wystawa prezentowana będzie w ramach Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej

Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej to nowa nazwa Ogólnopolskiej Izby Pamięci Spółdzielczości Bankowej im. Edwarda Kańskiego. Materiały, które będą zgromadzone na wystawie pochodzą z zasobów izby zgromadzonych w ciągu kilkudziesięciu lat i obrazujących historię działalności polskiej bankowości spółdzielczej. Przez lata materiały znajdowały się w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Banku BGŻ w Lesznie k. Błonia. Zbiory te zostały przekazane przez BGŻ do dyspozycji Zrzeszenia BPS, Zrzeszenia SGB oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Siedzibą centrum jest budynek Centrali Banku BPS przy ulicy Grzybowskiej 81 w Warszawie. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Bankiem BPS, SGB-Bankiem oraz KZBS powołana została nowa rada programowa izby. Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 5 października, rada przyjęła nową nazwę dla izby pamięci – Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt architektoniczny wystawy. Jego autorem jest pracownia projektowa Sowa-Szenk z Wrocławia. Wystawa główna zlokalizowana będzie na I piętrze w Sali, do której wejście znajduje się z antresoli. Zapowiedź wystawy będzie widoczna już od frontu budynku – na szybach oraz w holu głównym i na antresoli.

Do współpracy merytorycznej przy tworzeniu wystawy Bank BPS zaprosił:

 • Lenę Dąbkowską-Cichocką – muzealnika i współtwórcę Muzeum Powstania Warszawskiego, a obecnie Muzeum Historii Polski,
 • prof. Cecylię Leszczyńską – adiunkta na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Historii Gospodarczej, autorkę wielu publikacji z zakresu historii polskiej bankowości oraz spółdzielczości, współpracownika Narodowego Banku Polskiego – Centrum Pieniądza,
 • Wojciecha Kalwata – historyka, popularyzatora historii, redaktora Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”, inicjatora i realizatora projektów o charakterze popularnonaukowym, obecnie kierownika Działu Projektów Kulturalnych i Zagranicznych Muzeum Historii Polski,
 • Pawła Brząkałę – archiwistę, historyka i varsavianistę.

Zdzisław Kupczyk,

prezes zarządu Banku BPS SA Wartości bankowości spółdzielczej są trwałe. Historia uczy, że stanowią one fundament, w oparciu o który wypełniamy naszą misję już ponad 150 lat. Bankowość spółdzielcza miała u swoich początków wymiar nie tylko ekonomiczny, lecz także patriotyczny. Wyrażała świadomość obywatelską i narodową. Bardzo mocno była związana z kultywowaniem polskości w czasach, gdy wolna Polska była marzeniem Polaków, a nie realnym bytem. Grono światłych ludzi, działając równolegle i niezależnie od siebie, zainicjowało na ziemiach polskich we wszystkich zaborach proces budowy narodowego potencjału gospodarczego, który przechowałby polskość i zapobiegł wykluczeniu ekonomicznemu, a w konsekwencji także wynarodowieniu Polaków. Byli wśród nich właściciele ziemscy, urzędnicy, lekarze, księża, prawnicy, przemysłowcy, drobni rolnicy i pracownicy najemni zdecydowani stawić opór rugowaniu Polaków z życia gospodarczego i społecznego pod zaborami. Trzeba tę historię ocalić od zapomnienia, w wymiarze procesów dziejowych, ale także w wymiarze ludzkim, indywidulanym. Przypominać sylwetki i piękne życiorysy wielu pokoleń działaczy gospodarczych, których praca okazała się tak ważnym wkładem w zachowanie polskiego kapitału pod zborami, a następnie w odbudowę Polski.

Temu służyć ma Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej, które udostępnimy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI