Wycieki danych osobowych: wystąpienie UODO do władz Facebook Poland

Wycieki danych osobowych: wystąpienie UODO do władz Facebook Poland
Fot. stock.adobe. com / monticellllo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystąpił z pismem do władz Facebook Poland. To efekt licznych doniesień na temat wycieku danych osobowych polskich obywateli, użytkowników portalu społecznościowego Facebook.com, jakie miało miejsce na początku kwietnia 2021 roku.

W liście Prezes UODO zwrócił się o podjęcie działań w celu ograniczenia ryzyka wykorzystania danych osobowych objętych naruszeniem poprzez zaoferowanie usługi umożliwiającej wszystkim polskim użytkownikom sprawdzenia, czy naruszenie to ich dotyczy.

Czytaj także: Europejski Inspektor Ochrony Danych o granicach prywatności konsumentów i obywateli UE >>>

Zdaniem Prezesa UODO wyciek danych z portalu Facebook.com ma ogromne zagrożenie dla prywatności wielu osób. Udostępnione dane osobowe mogą zostać wykorzystywane nie tylko w celu rozsyłania spamu czy nieuczciwego prowadzenia telemarketingu, ale także w celach przestępczych. Dlatego też, jak wskazuje Prezes UODO, istotne jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności przedmiotowej sprawy.

Źródło: UODO